Till innehåll på sidan

Tekniskt basår, termin 2 30 fup

Tekniskt basår, termin 2, ger dig möjlighet att läsa kurser i matematik och fysik och för att bli behörig till KTH:s ingenjörsutbildningar. Utbildningen är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH och ger dig garantiplats till någon av våra ingenjörsutbildningar. Du tränas både i problemlösning och kreativt tänkande och får dessutom en bra studieteknik inför framtiden.

Lärare undervisar i ett klassrum

Viktiga datum

15 september 2021: Anmälan öppnar
15 oktober 2021: Anmälan stänger
1 december 2021: Sista kompletteringsdag
9 december 2021: Antagningsbesked 1
17 december 2021: Sista svarsdag
22 december 2021: Antagningsbesked 2
Början av januari 2022: Obligatoriskt upprop
Mitten av januari 2022: Programstart

Efter att ha läst klart Tekniskt basår, termin 2, blir du garanterad en plats på någon av KTH:s ingenjörsutbildningar. Detta gäller såväl tre- som femåriga program.

Möjligheter

Tekniskt basår, termin 2 – ofta kallad bastermin – ger dig behörighet att läsa KTH:s ingenjörsutbildningar. Under basterminen läser du gymnasiets högre kurser i matematik och fysik, motsvarande Matematik 4 och Fysik 2. Du får även en känsla av den studietakt som krävs på KTH:s program. Efter avslutat program blir du garanterad en plats på något av KTH:s ingenjörsprogram. Vilket program du kan få börja på baseras på betygen från dina basårsstudier och förstås på hur du väljer vid ditt garantiplatsval. Alla studenter garanteras en plats på ett KTH-program - men alla garanteras inte sitt förstahandsval.

Utbildning

Tekniskt basår, termin 2 30 fup (förutbildningspoäng) är en kompletteringsutbildning med gymnasiets högre kurser i matematik och fysik. Programmet riktar sig till dig som saknar behörighet i dessa ämnen. Basterminen kan även passa dig som redan är behörig i ämnena, men som vill fräscha upp dina kunskaper.

Utbildningen är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH. Alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är betydligt högre. Förutom den schemalagda undervisningen - i form av föreläsningar, övningar och laborationer - krävs mycket självstudier och stort eget ansvar. Genom Tekniskt basår, termin 2 skaffar du dig en bra studieteknik för kommande studier och du tränar dig även på problemlösning och utvecklar ditt kreativa tänkande.

Tekniskt basår, termin 2 startar på vårterminen på KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje. Programmet startar även på höstterminen på KTH Flemingsberg.

Under en termin läser du motsvarande

  • Matematik 4
  • Fysik 2

Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har lägst betyget E eller Godkänt i följande kurser:  

  • Matematik 3b, alternativt Matematik 3c/Matematik C
  • Fysik 1a alternativt 1b1 och 1b2/ Fysik A
  • Kemi 1/ Kemi A

Kurser

Lärare berättar: "Basutbildningen ger dig en garantiplats på något av KTH:s ingenjörsprogram"

Webbinarium, Teknisk basutbildning

Se vårt webbinarium från Teknisk basutbildning. Webbinariet fokuserar på att besvara frågor om utbildningar.

Garantiplats

Under vårterminen söker du till den utbildning som du vill studera vidare på inom KTH. Om du klarat basterminens kurser är du garanterad en plats på någon av KTH:s civil- eller högskoleingenjörsutbildningar, via en så kallad garantiplats. Med din garantiplats hamnar du i en egen kvotgrupp till respektive utbildning.

Du garanteras inte en plats på ditt förstaval. Du konkurrerar med andra studenter med garantiplats, där urvalet baseras på dina betyg från programmet. Ju bättre studieresultat från basårsstudierna du har, desto större chans att får du att komma in på ditt förstaval. Observera att uppnådda studiepoäng på Tekniskt basår, termin 2 inte kan räknas in i en ingenjörsexamen.

Läs mer om garantiplats

Undervisning och studiemiljö

Tekniskt basår, termin 2 ges vid tre olika campus: KTH Campus i Stockholm, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje. Basårsutbildningen har samma innehåll oavsett vilket campus du väljer att läsa på.

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Ställ frågor till en KTH-student

*) fup är en förkortning för förutbildningspoäng, programmet ger inte högskolepoäng (hp)​​​​​

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH! Här nämner vi några anledningar till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.