Till innehåll på sidan

Medicinsk teknik, civilingenjör, 300 hp

Medicinsk teknik på KTH är en civilingenjörsutbildning för dig som är intresserad av kombinationen medicin, hälsa och teknik. Utbildningen ger dig expertkunskaper för en av dagens snabbast växande branscher. Under studietiden har du närhet till KTH:s spännande forskning inom Life Science Technology.

Avancerad robotkirurgimaskin på sjukhus.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 23%
Fysik 17%
Elektroteknik 9%
Programmering 7%
Medicinsk teknik 15%
Bioteknik 3%
Breddande färdigheter 10%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med medicinsk teknik

 Kunskap om hur teknik fungerar i samspel med människokroppen är central inom en mängd olika branscher och alla dessa är beroende av idéer om hur tekniken kan utvecklas och förbättras. Medicinsk teknik är avgörande när det kommer till att bota sjukdomar och rädda liv – men den behövs också på många andra områden där människa och maskin samverkar. Exempelvis inom idrott eller utveckling av redskap, hem, arbetsmiljö, transporter, kläder, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning.

Utbildning

Du som väljer den här utbildningen, där KTH i ett flertal kurser samarbetar med Karolinska Institutet, får en omfattande medicinteknisk kompetens och goda medicinska kunskaper. Du får även en djup teknisk kunskap inom din valda inriktning och lär dig att analysera och lösa problem samt tänka innovativt. Du får också kompetens inom ledarskap och samarbete. Efter de tre första åren väljer du en masterinriktning inom Medicinsk teknik, Idrottsteknologi eller Teknisk fysik med spår mot biomedicinsk fysik. Du har också möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5 ​​​​​​​

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Som civilingenjör inom Medicinsk teknik har du goda internationella möjligheter inom allt från näringsliv till sjukvård, idrott och forskning. Behovet av medicinteknisk kompetens ökar inom hälso- och sjukvården, både i den privata och offentliga sektorn. Behovet av din kunskap är också stort inom forskning och utbildning; KTH har till exempel spännande forskning inom Life Science Technology som du kommer i kontakt med redan under studietiden.

Du kan jobba inom alla områden där teknik interagerar med människokroppen – som projektledare, produktutvecklare, entreprenör eller medicinteknisk konsult. Eftersom det sker stora satsningar på att effektivisera och digitalisera vården finns många spännande karriärmöjligheter inom en av våra viktigaste samhällsfunktioner.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​ 

En kort presentation om Medicinsk teknik

Medverkande Mats Nilsson, programansvarig och Mouna El Borgi, KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Medicinsk teknik för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hälsa och välbefinnande, Hållbar konsumtion och produktion samt Fredliga och inkluderande samhällen. Du får kunskap om hur den mänskliga kroppen fungerar under normalt och sjukligt tillstånd och vilka tekniker som finns för att förebygga, diagnostisera och bota olika sjukdomar. Det ger dig möjlighet att bidra till att utveckla en hållbar sjukvård, såväl i Sverige som i andra länder där behovet är ännu större. Du lär dig också om ekonomiska och sociala aspekter på teknik och etiska frågor kring teknik och sjukvård, så att du kan se till att vården organiseras på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen fokuserar under de första åren på teori, för att sedan innehålla mer tillämpade och forskningsnära kurser inom din valda inriktning. Du får träna på att arbeta i grupp och presentera ditt arbete både muntligt och skriftligt.

Utbildningen äger rum vid två campus: på KTH Campus (Valhallavägen) och på KTH Flemingsberg, vilket betyder att du får variation mellan två olika studiemiljöer. I Flemingsberg befinner du dig på en av norra Europas mest betydelsefulla platser inom teknik och hälsa – både vad gäller forskning och sjukvård. Det ger dig goda möjligheter att redan under din studietid knyta kontakter med näringslivet och vården.

Lärare berättar: "Rädda liv med teknik" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Medicinsk teknik tillhör du Sektionen för Medicinsk Teknik. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Sektionen för Medicinsk Tekniks hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Bland civilingenjörsstudenter på Medicinsk teknik är det populärt att studera i Tyskland, Nederländerna och Belgien, men det finns många andra länder att välja mellan. Programmet har ett upplägg med ett universitet i Shanghai dit det är möjligt att åka på utbytesstudier i ett helt år. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Du har också möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. En dubbel civilingenjörsexamen är väldigt meriterande och öppnar ännu fler dörrar för en internationell karriär. 

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Läs om dubbel civilingenjörsexamen ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Två campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till två av fem. 

Läs mer om KTH Campus

Läs mer om KTH Flemingsberg

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05