Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar
Jämför fler utbildningar
Jämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Medicinsk teknik 300 hp

Byt
Matematik

• Algebra och geometri
• Differentialekvationer och transformmetoder
• Envariabelanalys
• Flervariabelanalys
• Reglerteknik, allmän kurs
• Sannolikhetsteori och statistik

Fysik

• Elektromagnetism och vågrörelselära
• Medicinska bildgivande system
• Mekanik, mindre kurs
• Modern fysik
• Termodynamik, grundkurs

Elektroteknik

• Ellära och mätteknik
• Medicinsk mätteknik
• Reglerteknik, allmän kurs

Programmering

• Grundläggande programmering
• Objektorienterad programmering

Medicinsk teknik

• Inledande bioteknik
• Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter
• Medicinsk grundkurs
• Medicinska bildgivande system
• Medicinsk mätteknik

Bioteknik

Inledande bioteknik

Breddande färdigheter

• Företagsekonomi och entreprenörskap
• Hållbar utveckling och ergonomi
• Ingenjörsintroduktion
• Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus, KTH Flemingsberg

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 23%
Fysik 17%
Elektroteknik 9%
Programmering 7%
Medicinsk teknik 15%
Bioteknik 3%
Breddande färdigheter 10%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 8%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(Idrottsteknologi)
(Innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö)
(Medicinsk teknik)
(Teknisk fysik)

Jämför med en annan utbildning

Open program selection