Kurser och masterprogram

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Medicinsk teknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Årskurs 1

Kurserna under första året lägger grunderna inom matematik, fysik, ellära och programmering. Genom kursen Ingenjörsintroduktion introduceras du till de allmänna examensmålen för en civilingenjör som informationssökning, akademiskt skrivande och hänsyn till ekonomiska aspekter och hållbar utveckling. Den medicintekniska profilen på utbildningen sätts direkt genom en grundkurs fokuserande på anatomi, fysiologi och medicinsk terminologi, men som även ger en allmän introduktion till det breda området medicinsk teknik.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

I årskurs två läses fördjupade kurser inom matematik, fysik och programmering. Den naturvetenskapliga grunden förstärks med en kurs i bioteknik och den ingenjörsmässiga profilen genom en kurs i ekonomi och entreprenörskap. Även denna årskurs innehåller ett programspecifikt medicintekniskt block, detta år fokuserat på bildgivande tekniker som röntgen, MR och ultraljud samt på det medicintekniska regelverket.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Under det tredje året av utbildningen slutförs de obligatoriska kurserna inom matematik och allmän teknik. Den medicintekniska profilen på programmet fördjupas genom en kurs i medicinsk mätteknik. Under hösten finns även 15 poäng avsatta för att inleda en individuellt vald teknikfördjupning på utbildningen. Denna teknikfördjupning kan vara Fysik, Mekanik/Hållfasthetslära, Elektronik, Data/IT eller Ekonomi/Organisation och fortsätter i masterdelen av utbildningen. Det finns även möjlighet att välja att läsa språkkurser om man har planer på att läsa någon del av de sista två åren av utbildningen utomlands.

Läsåret avslutas med ett kandidatexamensarbete på 15 hp. Detta ska behandla en vårdrelaterad frågeställning och kan göras på uppdrag av någon vårdinrättning, ett företag eller en forskande institution på ett universitet. Inför kandidatexamensarbetet läses även en kurs i hållbar utveckling och ergonomi.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

Du som är inskriven på grundutbildningen kommer under tredje året att få välja något av följande masterprogram.

Valbara masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för 2020 som består av utbildningsmål och innehåll (.pdf)

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs fyra

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-02-05