Till innehåll på sidan

Rädda liv med teknik

Förhindra skada, bota sjuka och rädda liv. I det här programmet lär du dig viktiga teorier och problemlösning för att möta västvärldens utmaningar inom vård och omsorg. Eftersom det är ett brett civilingenjörsprogram öppnar det också för arbete i andra branscher.

Mats Nilsson är programansvarig.

Intervju med programansvarig lärare

Mats Nilsson är programansvarig. Han ser som sin viktigaste uppgift att få balans mellan kurserna och en tydlig röd tråd genom utbildningen.

Vem ska söka det här programmet?

– Jag tycker du ska söka som tycker det är viktigt att din utbildning handlar om att rädda liv, bota sjuka och förhindra skada.

– Med din civilingenjörsutbildning och problemlösningsförmåga kan du välja att jobba inom vården eller medicintekniska företag. Du kan också välja att gå till helt andra branscher. En civilingenjörsutbildning är bred då den ger dig en allmän förmåga att analysera och lösa teknisk problem.

Vad är svårast med utbildningen?

– Det svåraste är nog bredden av kunskap att ta till sig. Vissa tycker att fysik och matematisk problemlösning är svårt. Andra kan tycka det är jobbigt med stora textmassor om till exempel fysiologi, alltså om mekaniska, fysikaliska och biokemiska funktioner i människokroppen. Medicinsk teknik är tvärvetenskapligt och kräver båda typerna av kunskaper. Det är det som är lite av tjusningen också.

Hur tycker du att den som väljer mellan att söka läkarutbildning och medicinsk teknik ska resonera?

– Många står och väger mellan just de två programmen. Som civilingenjör får du en bred kompetens där du inte enbart är hänvisad till ett yrkesliv inom vården. Å andra sidan ska den som väljer medicinsk teknik inte göra sig illusionen att det handlar om kontakter med patienter. Detta är en teknisk utbildning och du kommer att jobba med teknik. Det är en ingenjörsutbildning med medicinska inslag.

Finns det etiska dilemman inom medicinsk teknik?

– Ja, det finns ju aldrig obegränsat med pengar och medicinsk teknik påverkar människors liv och lidande. Vilken typ av ny utrustning ska man investera i och utveckla? Sådan som botar dödliga sjukdomar som drabbar få? Eller utrustning som botar allmänna sjukdomar som drabbar många? Jag tror att medicinsk teknik är en av de utbildningar på KTH som har mest etik närvarande genom hela programmet.

Kan du ge exempel på hur ni jobbar med etik?

– Vi finns till exempel i samma hus som Röda Korsets Högskola. Vi sätter ihop grupper med ingenjörer och sjuksköterskor. De får arbeta med verkliga vårdfall som havererat. Vad berodde det på? Var det apparaten som inte fungerade eller var det fel i handhavandet? Hur löser vi problemet med hänsyn till både patientens och vårdpersonalens behov? Civilingenjörer från detta program blir även i sitt arbetsliv involverade i mer komplexa haveriutredningar av denna typ.

Hur tycker du studenterna ska resonera kring utlandsstudier?

– Vi uppmanar studenter att göra utbyten, projektarbeten och examensarbeten utomlands. Åk till länder och välj universitet där de forskar om sådant vi på KTH för närvarande inte har kommit så långt inom. Där kan du komplettera utbildningen med en specialitet som KTH inte har. Det är ett bra sätt att skaffa sig en unik profil.

Hur tycker du studenterna ska resonera när de väljer inriktning de två sista åren?

– Titta på vad kurserna som ingår handlar om. Hittar du det som du tycker verkar intressant och roligt, så välj det. Det ger en viss specialisering, men du behöver ändå inte ligga sömnlös inför det valet. Det finns många valbara kurser kvar, oavsett vilken inriktning du väljer, där du kan skapa din egen profil eller bredd.

Hur tycker du studenterna ska resonera om det första jobbet?

– De flesta är runt 24-25 år när de tar examen. Mitt råd är att de söker sig till företag som har verksamhet i både Sverige och andra länder, till exempel Tyskland eller Holland. Det är ofta på sådana företag som forskning och utveckling inom medicinsk teknik är störst, och det ger ofta möjlighet till mer varierade arbetsuppgifter.En annan bra väg är att börja som konsult. Det är ett bra sätt att prova på olika saker, lära sig och söka rätt väg fram.

Vad vill du att studenterna i framtiden ska berätta för sina barn om tiden de hade på KTH?

– Vi hade en fest 2018 där studenter från alla årgångar sedan 2008 kom. De berättade att de lärt sig massor och haft roligt, och att de fått en grund som öppnat många olika vägar framåt. En rolig grej är att rätt många hittar sin blivande kärlekspartner i det här programmet. Så en del berättar nog för sina barn om hur det gick till när deras föräldrar träffades.

Läs mer

Medicinsk teknik 300 hp

Medicinsk teknik 180 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-02-10