Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser och masterprogram, Medicinsk teknik 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Medicinsk teknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Medicinsk teknik

Medverkande Mats Nilsson, programansvarig och Mouna El Borgi, KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen i Medicinsk teknik är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Årskurs 1

Kurserna under första året lägger grunderna inom matematik, fysik, ellära och programmering. Genom en programsammanhållande kurs får du en introduktion till de allmänna examensmålen för en civilingenjör som informationssökning, akademiskt skrivande och hänsyn till ekonomiska aspekter och hållbar utveckling. Den medicintekniska profilen på utbildningen sätts direkt genom en grundkurs fokuserande på anatomi, fysiologi och medicinsk terminologi, men som även ger en allmän introduktion till det breda området medicinsk teknik. Den naturvetenskapliga grunden förstärks med en kurs i bioteknik.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

I årskurs två läser du fördjupade kurser inom matematik, fysik och programmering. Den ingenjörsmässiga profilen förstärks genom en kurs i ekonomi och entreprenörskap. Även denna årskurs innehåller ett programspecifikt medicintekniskt block, detta år fokuserat på medicinsk mätteknik samt på det medicintekniska regelverket.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Under det tredje året av utbildningen slutförs de obligatoriska kurserna inom matematik och allmän teknik. Den medicintekniska profilen på programmet fördjupas genom en kurs i bildgivande tekniker som röntgen, MR och ultraljud. Under läsåret finns även 15 valfria poäng. De är tänkta för att inleda en individuellt vald teknikfördjupning på utbildningen. Denna teknikfördjupning kan vara Fysik, Mekanik/Hållfasthetslära, Elektronik, Data/IT eller Ekonomi/Organisation och fortsätter i masterdelen av utbildningen. Det finns även möjlighet att välja att läsa språkkurser om man har planer på att läsa någon del av de sista två åren av utbildningen utomlands.

Läsåret avslutas med ett kandidatexamensarbete på 15 hp. Detta ska behandla en vårdrelaterad frågeställning och kan göras på uppdrag av någon vårdinrättning, ett företag eller en forskande institution på ett universitet. Inför kandidatexamensarbetet läses även en kurs i hållbar utveckling och ergonomi.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

De två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av ett masterprogram som formar din specialistinriktning som ingenjör. Samtliga nedan listade masterprogram leder till en civilingenjörsexamen.

Valbara masterprogram

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05