Skip to main content

Jämför utbildningsprogram
Jämfor fler utbildningar
Jämfor fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till programbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Informations- och kommunikationsteknik 180 hp

Byt
Matematik

• Algebra and Geometry
• Basic Course in Mathematics
• Calculus in One Variable
• Calculus in Several Variable
• Discrete Mathematics
• Probability Theory and Statistics

Fysik

• Electromagnetism and Waves

Programmering

• Algorithms and Data Structures
• Programming I
• Programming II

Datavetenskap

• Modern Software Development
• Operating Systems
• Algorithms and Data Structures

Datorteknik

• Computer Hardware Engineering
• Digital Design
• Embedded Electronics
• Networks and Communication
• Introduction to Computer Security

Breddande färdigheter

• Engineering Skills for ICT
• Industrial Management, Basic Course
• Sustainable Development, ICT and Innovation

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Project in Information and Communication Technology
• Degree Project in Information and Communication Technology, First Cycle

Examen
Teknologie kandidat
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Kista

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser
Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 22%
Fysik 5%
Programmering 11%
Datavetenskap 12%
Datorteknik 20%
Breddande färdigheter 12%
Valbar kurs eller inriktning 5%
Projekt/Examensarbete 13%

Undervisningspråk: Engelska

Jämför med ett annat program

Open program selection