Till innehåll på sidan

Informations- och kommunikationsteknik (ICT Bachelor), kandidatutbildning 180 hp

Kandidatutbildningen inom Informations- och kommunikationsteknik (ICT) på KTH motsvarar en internationell Bachelor. Undervisningen sker på engelska, studiekamraterna kommer från olika länder och internationella IT-företag är campusgrannar. Som student på utbildningen befinner du dig mitt i utvecklingen av fenomen som artificiell intelligens, 5G, maskininlärning, robotik och sakernas internet.

 Abstrakt bild på digital nätverkskommunikation. Konceptbild.

Om utbildningen

Examen: Teknologie kandidat
Möjlighet till utlandsstudier:  Information om utlandsstudier
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Undervisningspråk: Engelska. Grundläggande behörighet krävs, med undantag för svenska.
Plats: KTH Kista
Tillhör ämnesområdet: IT och datateknik​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

Viktiga datum

15 mars 2021: Anmälan öppnar
15 april 2021: Anmälan stänger
5 juli 2021: Sista kompletteringsdag om du har pågående gymnasiestudier *
16 juli 2021: Antagningsbesked 1
23 juli 2021: Sista svarsdag
29 juli 2021: Antagningsbesked 2
16 augusti 2021: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2021: Programstart

* övriga sökanden ska komplettera i samband med anmälan.

​​​​​​​ Information for international students

Överblick över utbildning

Matematik 22%
Fysik 5%
Programmering 11%
Datavetenskap 12%
Datorteknik 20%
Breddande färdigheter 12%
Valbar kurs eller inriktning 5%
Projekt/Examensarbete 13%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Möjligheter med ICT

ICT ligger till grund för digitalisering av samhället och påverkar alla människors liv, de flesta branscher, industrier, myndigheter och frivilligorganisationer. Nya IT-system och tjänster utvecklas hela tiden och människor och produkter blir alltmer uppkopplade. Samtidigt som tekniken kan förbättra vår livskvalitet och bidra till minskade utsläpp från tunga industrier kräver utvecklingen en ständigt förbättrad säkerhet. ICT-experter behövs för att förbättra skydd mot industrispionage, falska nyheter och cyberkrigföring eller för att utveckla AI, e-hälsa och miljövänligare transporter.

Utbildning

Utbildningen ger dig en kombination av kunskap om elektronik, mjukvara, datavetenskap och kommunikationsteknologi. I programmet integreras teknologi med ekonomi, ledarskap och hållbar utveckling – vilket ger dig ett brett perspektiv på teknikutvecklingen. Programmet har en stor andel valbara kurser som ger dig möjlighet att skräddarsy din utbildning.

Årskursbeskrivning år 1-3 ​​​​​​​

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad. Du kan börja jobba direkt efter examen, men du har även möjlighet att fortsätta studera på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.

Webbinarium, Informations- och kommunikationsteknik (ICT Bachelor)

Se vårt webbinarium från Informations- och kommunikationsteknik (ICT Bachelor). Webbinariet fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Jobb och framtid

Efter examen väntar kreativa arbetsuppgifter på en arbetsmarknad som finns både i Sverige och internationellt. Utbildningen öppnar möjligheter i globala och regionala IT-företag, konsultföretag, på de flesta företags IT-avdelningar och på internationella institutioner. Också inom fordonsindustrin och medicinsk teknik finns ett stort behov av ICT-kompetens.

Du kan utvecklas till mjukvaruingenjör, konsult, systemspecialist och mycket annat. Kanske får du en idé under utbildningen och satsar på att bli entreprenör, eller söker dig till de många startup-företagen inom området. Trots att allt fler utbildar sig inom ICT runt om i världen bedöms behovet av ICT-kompetens vara stort under lång tid framöver. Utsikter att hitta spännande uppgifter och yrken är mycket goda.

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - arbetslivet efter utbildningen ​​​​​​​

ICT för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Energi för alla samt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. ICT:s främsta hållbarhetsbidrag handlar om att vara en möjliggörare för andra branscher att bli mer energieffektiva och minska sin klimatpåverkan. Med hjälp av ICT kan teknik inom transport och industrier anslutas till internet. Sådana anslutningar gör det möjligt att optimera teknik och processer så att utsläpp och klimateffekter minskar.

IT-industrin har också stor inverkan på personlig integritet, digital övervakning och demokrati. Här finns stora frågor att engagera sig i för dig som vill vara med och påverka utvecklingen. En annan aspekt är att den teknik som möjliggör att vi är uppkopplade är beroende av el. För att digitala tjänster ska vara miljövänliga är det därför viktigt att skapa en energieffektiv infrastruktur.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

All undervisning bedrivs på engelska i en kombination av föreläsningar, laborationer och praktik. De många grupparbeten du får göra har du nytta av både hos framtida arbetsgivare och i forskningsmiljöer. Programmet baseras på den senaste forskningen som KTH genomför i samarbete med företag och dina lärare är framstående professorer från hela världen. På Campus Kista utanför Stockholm har du närhet till fler än 1 000 företag inom IT-området. Genom gästföreläsningar och projekt får du träffa flera av företagen, vilket ger dig en ökad förståelse för ditt framtida yrke.

Dina studiekamrater kommer både från Sverige och andra länder; många från Tyskland, Frankrike, Spanien, England och Sydkorea. Att samarbeta i interkulturella grupper är en värdefull erfarenhet som kan lägga grunden till ditt eget internationella nätverk.

Lärare: "Här designar du den digitala framtiden" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Informations-och kommunikationsteknik tillhör du Sektionen för Informations- och Nanoteknik. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Sektionen för Informations- och Nanotekniks hemsida ​​​​​​​

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Under utbildningen har du goda möjligheter att studera en period utomlands genom KTH:s samarbeten med universitet runt om i världen, i exempelvis Kina, Schweiz och USA. Det finns även möjlighet att göra examensarbete eller andra projekt utomlands, vanligtvis i Europa.  

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar ​​​​​​​

Ställ frågor till KTH-studenter ​​​​​​​

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH! Här nämner vi några anledningar till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss.

Studenter på campus, KTH Kista.

KTH Kista

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.