Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Informations- och kommunikationsteknik (ICT Bachelor), kandidatutbildning, 180 hp

Kandidatutbildningen inom Informations- och kommunikationsteknik (ICT) på KTH motsvarar en internationell Bachelor. Undervisningen sker på engelska, studiekamraterna kommer från olika länder och internationella IT-företag är campusgrannar. Som student på utbildningen befinner du dig mitt i utvecklingen av fenomen som artificiell intelligens, 5G och 6G, maskininlärning, robotik och kommunicerande system.

 Abstrakt bild på digital nätverkskommunikation. Konceptbild.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Nytt för 2024 – Informations- och kommunikationsteknik (ICT Bachelor) flyttar till KTH Campus

Du kommer att börja dina studier på KTH Kista under en termin, för att från och med vårterminen 2025 fortsätta resten av din studietid på KTH Campus. Båda campus ligger i Stockholm med bara 11 km avstånd. Flytten ska ge dig som student större gemenskap under din tid på KTH men också bättre resurser för lärare och närhet till aktuell forskning.

Information for international students

Överblick över utbildning

Matematik 23%
Fysik 4%
Programmering 12%
Datavetenskap 12%
Datorteknik 15%
Breddande färdigheter 7%
Valbar kurs eller inriktning 14%
Projekt/Examensarbete 13%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Möjligheter med ICT

ICT ligger till grund för digitalisering av samhället och påverkar alla människors liv, de flesta branscher, industrier, myndigheter och frivilligorganisationer. Nya IT-system och tjänster utvecklas hela tiden och människor och produkter blir alltmer uppkopplade. Samtidigt som tekniken kan förbättra vår livskvalitet och bidra till minskade utsläpp från tunga industrier kräver utvecklingen en ständigt förbättrad säkerhet. ICT-experter behövs för att förbättra skydd mot industrispionage, falska nyheter och cyberkrigföring eller för att utveckla AI, e-hälsa och miljövänligare transporter.

Utbildning

Utbildningen ger dig en kombination av kunskap om elektronik, mjukvara, datavetenskap och kommunikationsteknologi. I programmet integreras teknologi med ekonomi, ledarskap och hållbar utveckling – vilket ger dig ett brett perspektiv på teknikutvecklingen. Programmet har en stor andel valbara kurser som ger dig möjlighet att skräddarsy din utbildning.

Årskursbeskrivning år 1-3

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad. Du kan börja jobba direkt efter examen, men du har även möjlighet att fortsätta studera på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.

Jobb och framtid

Efter examen väntar kreativa arbetsuppgifter på en arbetsmarknad som finns både i Sverige och internationellt. Utbildningen öppnar möjligheter i globala och regionala IT-företag, konsultföretag, på de flesta företags IT-avdelningar och på internationella institutioner. Också inom fordonsindustrin och medicinsk teknik finns ett stort behov av ICT-kompetens.

Du kan utvecklas till mjukvaruingenjör, konsult, systemspecialist och mycket annat. Kanske får du en idé under utbildningen och satsar på att bli entreprenör, eller söker dig till de många startup-företagen inom området. Trots att allt fler utbildar sig inom ICT runt om i världen bedöms behovet av ICT-kompetens vara stort under lång tid framöver. Utsikter att hitta spännande uppgifter och yrken är mycket goda.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - arbetslivet efter utbildningen

En kort presentation om Informations- och kommunikationsteknik (ICT Bachelor)

Medverkande Fredrik Kilander, programansvarigoch Leonardo, KTH-student. Filmen besvarar frågor om utbildningen.

ICT för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Energi för alla samt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. ICT:s främsta hållbarhetsbidrag handlar om att vara en möjliggörare för andra branscher att bli mer energieffektiva och minska sin klimatpåverkan. Med hjälp av ICT kan teknik inom transport och industrier anslutas till internet. Sådana anslutningar gör det möjligt att optimera teknik och processer så att utsläpp och klimateffekter minskar.

IT-industrin har också stor inverkan på personlig integritet, digital övervakning och demokrati. Här finns stora frågor att engagera sig i för dig som vill vara med och påverka utvecklingen. En annan aspekt är att den teknik som möjliggör att vi är uppkopplade är beroende av el. För att digitala tjänster ska vara miljövänliga är det därför viktigt att skapa en energieffektiv infrastruktur.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

All undervisning bedrivs på engelska i en kombination av föreläsningar, laborationer och praktik. De många grupparbeten du får göra har du nytta av både hos framtida arbetsgivare och i forskningsmiljöer. Programmet baseras på den senaste forskningen som KTH genomför i samarbete med företag och dina lärare är framstående professorer från hela världen. PGenom gästföreläsningar och projekt får du under din studietid träffa många företag inom IT-området, vilket ger dig en ökad förståelse för ditt framtida yrke.

Dina studiekamrater kommer både från Sverige och andra länder; många från Tyskland, Frankrike, Spanien, England och Sydkorea. Att samarbeta i interkulturella grupper är en värdefull erfarenhet som kan lägga grunden till ditt eget internationella nätverk.

Lärare: "Här designar du den digitala framtiden"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Informations-och kommunikationsteknik tillhör du Sektionen för Informations- och Nanoteknik. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. De anordnar aktiviteter som pubar, resor, sittningar, baler, spelkvällar, idrottsaktiviteter, studiecirklar och bokklubbar. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Sektionen för Informations- och Nanotekniks hemsida ​​​​​​​

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

På det internationella kandidatprogrammet i Informations- och kommunikationsteknologi befinner du dig alltid i en internationell miljö. Programmet erbjuder också möjlighet att utföra utbytesstudier. Det är en unik chans att spetsa sitt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. De flesta som åker utomlands gör det under hösten i årskurs 3 och de åker till Lyon i Frankrike eller Darmstadt i Tyskland. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar ​​​​​​​

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Två campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till två av fem.

KTH Campus

KTH Kista

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-15