Till innehåll på sidan

Kurser, Informations- och kommunikationsteknik (ICT Bachelor) 180 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på kandidatutbildningen i Informations- och kommunikationsteknik (ICT Bachelor). Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Informations- och kommunikationsteknik (ICT Bachelor)

Medverkande Fredrik Kilander, programansvarigoch Leonardo, KTH-student. Filmen besvarar frågor om utbildningen.

Kandidatutbildningen i Informations- och kommunikationsteknik är 3 år lång och avslutas med ett examensarbete.

Årskurs 1

Programmets första år ger dig grundläggande kunskap i elektronik och datorteknik, programvaruteknik, datalogi och matematik. Dessa ämnen skapar en stark grund för resten av programmet. Det första året ger dig också en inblick i din framtida yrkesroll.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under det andra året fördjupar och breddar du dina kunskaper. Målet är att du når en förståelse för hur produkter och tjänster inom informationstekniken fungerar, och även uppnår förmåga att själv kunna utveckla sådana system. De två första årens kunskaper tillämpas därefter i ett projekt där du utvecklar ett system som innehåller mjukvara, hårdvara och kommunikation.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

År tre utökar det tekniska innehållet med kurser i hållbar utveckling och industriell ekonomi. Utöver det så erbjuder år tre stor valfrihet genom att du får välja ur ett brett utbud av kurser inom informationsteknik, men även ekonomi, ledarskap, juridik och entreprenörskap. Detta gör det möjligt för dig att skräddarsy programmet och specialisera dig inom särskilt intressanta områden. Vårterminen avslutar programmet med ett obligatoriskt examensarbete på kandidatnivå om 15 hp.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-15