Jämför utbildningsprogram

I vår programjämförelse kan du jämföra två utbildningar och få en snabb överblick över utbildningarnas innehåll. Utförligare information om våra utbildningar hittar du på respektive programsida. Verktyget är under utveckling.

Datateknik, civilingenjör

  • ExamenCivilingenjör, kandidat, master
  • Längd5 år heltid, 300 högskolepoäng
  • CampusKTH Campus
Matematik
Exjobb/ projektarb.
Valbara kurser
Datavetenskap
Ingenjörskunskap
    Byt

    Jämför med ett annat program