Skip to main content

Jämför utbildningsprogram
Jämfor fler utbildningar
Jämfor fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till programbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Datateknik 300 hp

Byt
Matematik

• Algebra och geometri
• Diskret matematik
• Envariabelanalys
• Logik för dataloger
• Matematik, baskurs, med diskret matematik
• Modeller och simulering 
• Numeriska metoder, grundkurs
• Sannolikhetsteori och statistik

Programmering

• Algoritmer och datastrukturer
• Programmering

Datavetenskap

• Algoritmer och datastrukturer
• Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
• Databasteknik för D
• Logik för dataloger
• Mjukvarukonstruktion
• Människa-datorinteraktion, inledande kurs
• Numeriska metoder, grundkurs
• Operativsystem
• Parallellprogrammering i introduktion till datalogi
• Projektuppgift i introduktion till datalogi
• Programmeringsparadigm

Datorteknik

• Datorteknik och komponenter

Breddande färdigheter

• Hållbar utveckling för datateknik
• Ingenjörsmässigt skrivande
• Organisation och kunskapsintensivt arbete
• Programsammanhållande kurs i datateknik

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 26%
Programmering 5%
Datavetenskap 34%
Datorteknik 6%
Breddande färdigheter 13%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 8%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(Cybersäkerhet)
(ICT Innovation)
(Inbyggda system)
(Industriell ekonomi)
(Information och nätverksteknologi)
(Interaktiv medieteknik)
(Kommunikationssystem)
(Maskininlärning)
(Medicinsk teknik)
(Systemteknik och robotik)
(Tillämpad matematik och beräkningsmatematik)
(Programvaruteknik för distribuerade system)

Jämför med ett annat program

Open program selection