Kurser och masterprogram

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Datateknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Programsammanhållande kurs i datateknik läses under alla tre årskurser; 2 hp läses i årskurs 1, 3 hp i årskurs 2, 1 hp i årskurs 3.

Årskurs 1

Första året domineras av fyra kurser, Programmering, Algoritmer och datastrukturer, Projektuppgift samt Parallellprogrammering. Du läser samtidigt matematikkurser anpassade för ingenjörsmässiga tillämpningar. Kurserna i Människa-datorinteraktion samt Numeriska metoder ger en grund för olika tillämpningar av datateknik medan kursen Ingenjörsmässigt skrivande ger träning i att presentera vetenskapliga resultat.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Andra året breddas dina programmeringsfärdigheter samtidigt som du får djupare kunskaper om hur mjukvaruprojekt genomförs i industrin. Datorteknikkursen ger samtidigt en djupare förståelse för hur en dator fungerar internt. 

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Tredje året lär du dig mer om algoritmer och hur man analyserar dessa, men även teknikerna bakom datorns operativsystem. En kurs i Hållbar utveckling ger dig verktyg för att analysera positiva och negativa effekter på miljön genom införande av datateknik. Året avslutas med ett examensarbete där du självständigt undersöker någon datateknisk frågeställning. Här finns också utrymme för att läsa någon valfri kurs.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

Under de avslutande två åren följer du ett mastersprogram. Undervisningen sker här på engelska och du läser ofta specialiserade kurser tillsammans med internationella studenter. Datateknikprogrammets bredd gör att du kan välja mellan flera mastersprogram, men även inom Datalogi-mastern (som de flesta väljer) finns ett åtta spår för fördjupning mot någon del av datalogin.

Valbara masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för 2020 som består av utbildningsmål och innehåll (.pdf)

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs tre eller fyra

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-02-05