Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser och masterprogram, Datateknik 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Datateknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Datateknik

Medverkande programansvarig Pawel Herman. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen i Datateknik är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Programsammanhållande kurs i datateknik läses under alla tre årskurser; 2 hp läses i årskurs 1, 3 hp i årskurs 2, 1 hp i årskurs 3.

Årskurs 1

Under första året lär du dig grundläggande programmering med projektuppgift inom parallel programmering, algoritmer och datastrukturer. Du läser samtidigt matematikkurser anpassade för ingenjörsmässiga tillämpningar. I kursen Ingenjörsmässigt skrivande ger träning i att presentera vetenskapliga resultat.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Andra året breddas dina programmeringsfärdigheter samtidigt som du får djupare kunskaper om hur programvaruprojekt genomförs i industrin. Datorteknikkursen ger samtidigt en djupare förståelse för hur en dator fungerar internt. Du läser också matematikkurserna som ger en grund för olika tillämpningar av datateknik – numeriska metoder och statistik med breda delar av maskininlärning.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Tredje året lär du dig mer om algoritmer, hur man analyserar dem och teknikerna bakom datorns operativsystem. Kursen i hållbar utveckling ger dig verktyg för att analysera positiva och negativa effekter på miljön genom datateknik. Året avslutas med ett examensarbete där du självständigt undersöker någon datateknisk frågeställning. Här finns också utrymme för att läsa en valfri kurs.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

De två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av ett masterprogram som formar din specialistinriktning som ingenjör. Undervisningen sker här på engelska och du läser ofta specialiserade kurser tillsammans med internationella studenter. Datateknikprogrammets bredd gör att du kan välja mellan flera masterprogram, men även inom Datalogi-mastern (som de flesta väljer) finns åtta spår för fördjupning mot en särskild del av datalogin.

Valbara masterprogram

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.  

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05