Till innehåll på sidan

Kurser och masterprogram, Datateknik 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Datateknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Datateknik

Medverkande programansvarig Pawel Herman. Filmen fokuserar på att besvara på frågor om utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen i Datateknik är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Programsammanhållande kurs i datateknik läses under alla tre årskurser; 2 hp läses i årskurs 1, 3 hp i årskurs 2, 1 hp i årskurs 3.

Årskurs 1

Första året domineras av fyra kurser, Programmering, Algoritmer och datastrukturer, Projektuppgift samt Parallellprogrammering. Du läser samtidigt matematikkurser anpassade för ingenjörsmässiga tillämpningar. Kurserna i Människa-datorinteraktion samt Numeriska metoder ger en grund för olika tillämpningar av datateknik medan kursen Ingenjörsmässigt skrivande ger träning i att presentera vetenskapliga resultat.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Andra året breddas dina programmeringsfärdigheter samtidigt som du får djupare kunskaper om hur mjukvaruprojekt genomförs i industrin. Datorteknikkursen ger samtidigt en djupare förståelse för hur en dator fungerar internt. 

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Tredje året lär du dig mer om algoritmer och hur man analyserar dessa, men även teknikerna bakom datorns operativsystem. En kurs i Hållbar utveckling ger dig verktyg för att analysera positiva och negativa effekter på miljön genom införande av datateknik. Året avslutas med ett examensarbete där du självständigt undersöker någon datateknisk frågeställning. Här finns också utrymme för att läsa någon valfri kurs.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

De två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av ett masterprogram som formar din specialistinriktning som ingenjör. Undervisningen sker här på engelska och du läser ofta specialiserade kurser tillsammans med internationella studenter. Datateknikprogrammets bredd gör att du kan välja mellan flera masterprogram, men även inom Datalogi-mastern (som de flesta väljer) finns åtta spår för fördjupning mot en särskild del av datalogin.

Valbara masterprogram

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår. 

Ändringar kan ske i programmet.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2022-02-23