Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämför utbildningar

Jämför fler utbildningarJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Bioteknik 300 hp

Byt
Matematik

• Envariabelanalys
• Algebra och Geometri
• Grundläggande modellering inom bioteknologi
• Statistik för Bioteknik
• Grundkurs numeriska metoder
• Projekt i matematisk modellering

Fysik

• Grundläggande fysik

Programmering

• Programmering i python
• Grundläggande modellering inom bioteknologi

Kemiteknik

• Inledande kemi
• Organisk kemi, grundläggande
• Inledande kemiteknik
• Kemisk jämviktslära
• Fysikalisk Biokemi

Bioteknik

• Biokemi 1
• Eukaryot cellbiologi
• Mikrobiologi
• Genteknik
• Rening av biomolekyler
• Analys av biomolekyler
• Biokemi 2
• Odlingsteknologi
• Grundläggande modellering inom bioteknologi
• Statistik för Bioteknik

Hållbar utveckling

• Inledande kemi
• Bioteknik för ett hållbart samhälle
• Projekt i hållbar utveckling
• Mikrobiologi
• Biokemi 1
• Rening av biomolekyler
• Organisk kemi, grundläggande

Breddande färdigheter

• Projekt i hållbar utveckling
• Projekt i matematisk modellering
• Färdigheter för framtidens ingenjörer 1
• Färdigheter för framtidens ingenjörer 2
• Färdigheter för framtidens ingenjörer 3
• Bioteknik för ett hållbart samhälle

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Projekt i hållbar utveckling
• Projekt i matematisk modellering
• Examensarbete inom bioteknik, grundnivå
• Färdigheter för framtidens ingenjörer 3

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 17%
Fysik 5%
Programmering 5%
Kemiteknik 18%
Bioteknik 32%
Hållbar utveckling 3%
Breddande färdigheter 3%
Valbar kurs eller inriktning 7%
Projekt/Examensarbete 10%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(Industriell och miljöinriktad bioteknologi)
(Makromolekylära material)
(Medicinsk bioteknologi)
(Molekylär vetenskap och teknik)

Jämför med en annan utbildning

Open program selection