Skip to main content

Jämför utbildningsprogram
Jämfor fler utbildningar
Jämfor fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till programbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Bioteknik 300 hp

Byt
Matematik

• Envariabelanalys
• Algebra och Geometri
• Grundläggande modellering inom bioteknologi
• Statistik för bioteknik

Fysik

• Grundläggande fysik

Programmering

• Programmering i python
• Grunderna för modellering i bioteknik

Kemiteknik

• Inledande kemi
• Organisk kemi
• Inledande kemiteknik
• Kemisk jämviktslära
• Fysikalisk biokemi
• Organisk kemi eller flervariabelanalys

Bioteknik

• Biokemi 1
• Eukaryot cellbiologi
• Mikrobiologi
• Genteknik
• Rening av biomolekyler
• Analys av biomolekyler
• Biokemi 2
• Odlingsteknologi
• Examensarbete inom bioteknik, grundnivå
• Genetik eller molekylär struktur

Breddande färdigheter

• Ingenjören i fokus del 1
• Ingenjören i fokus del 2 och 3
• Ingenjören i fokus del 4

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Projekt del 1
• Projekt del 2

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 16%
Fysik 5%
Programmering 6%
Kemiteknik 18%
Bioteknik 32%
Breddande färdigheter 3%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 12%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(Industriell och miljöinriktad bioteknologi)
(Makromolekylära material)
(Medicinsk bioteknologi)
(Molekylär vetenskap och teknik)

Jämför med ett annat program

Open program selection