Materialdesign, civilingenjör 300 hp

Materialdesignprogrammet ger dig både helhetssyn och nytänkande när det gäller förståelse av materials egenskaper, användningsområden och miljöpåverkan. KTH har en världsledande position inom materialområdet och du har därför unika internationella karriärmöjligheter efter din examen. Du
kan exempelvis jobba med utveckling av nya miljövänliga material inom bil-, elektronik-, verkstads-, förpacknings- och medicinsk industri eller metallurgisk industri.

Viktiga datum

15 mars 2019: Anmälan öppnar
15 april 2019: Anmälan stänger
11 juli 2019: Antagningsbesked 1
26 juli 2019: Sista svarsdag
1 augusti 2019: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2019: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2019: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik19%
Fysik18%
Programmering3%
Materialdesign37%
Industriell ekonomi3%
Kemiteknik4%
Valbar kurs eller inriktning8%
Projekt/Examensarbete8%
Jämför med annat program

Materialdesign 300 hp

Materialdesignprogrammet är tvärvetenskapligt och omfattar allt från kunskap om framställning av metaller, polymerer och fiber baserade material, till utveckling av nya material. Programmet ger dig en god grund i matematik, fysik och kemi som du använder för att förstå materialvetenskapens kärna – kunskapen om hur materialen är uppbyggda och hur de får sina olika egenskaper. Under de tre första åren läser du matematik, kemi, fysik, materiallära, hållfasthetslära och framställningsprocesser av olika material. Du får kunskaper om hur olika material är uppbyggda, vilka egenskaper de har, hur de framställs, används och hur de återvinns. Utbildningen präglas av en stark samhörighet mellan studenterna och programmet har en närmast jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga studenter. I slutet av årskurs tre väljer du ett masterprogram med en teknikprofil som intresserar dig.

Kurser

Jobb och karriär

Som civilingenjör inom Materialdesign hanterar du många spännande utmaningar när det gäller miljövänlig materialframställning, avancerad materialanvändning och utveckling av nya material samt återvinningsprocesser av dessa. Du har mycket goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands och som materialspecialist får du snabbt en ledande position. Du kan även bli forskare, projektledare, säljare eller specialist inom materialområdet. Det är vanligt att du jobbar inom branscher där kunskap om materialens egenskaper är viktiga, exempelvis inom fordons-, elektronik-, verkstads-, förpacknings- och medicinsk industri. Du arbetar även med produktion och processer för framställning och utveckling av material, speciellt med inriktning på metaller (metallurgisk industri). Ofta knyter du kontakter med dina framtida arbets givare redan under studietiden.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Sofia, KTH-student

"Jag har under min tid på KTH upptäckt att Stockholm har väldigt mycket att erbjuda, både som student och som ”icke-student”. "

​​​​​​​ Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

* Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-16