Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Materialdesign, civilingenjör, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Materialdesign på KTH ger en unik bredd av ämneskunskaper som inte finns på någon annan utbildning i Sverige. Med den kompetens du får med dig har du möjlighet att lösa stora hållbarhetsutmaningar som framtidens energilagring och plastfria hav. Då KTH har en världsledande position inom forskning på materialområdet har du många internationella möjligheter efter examen.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 19%
Fysik 18%
Programmering 3%
Materialdesign 37%
Industriell ekonomi 3%
Kemiteknik 4%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med materialdesign

Materialdesign innebär att skapa nya material och vidareutveckla de som redan finns. Framtidens material måste framställas på ett energieffektivare sätt med mindre miljöpåverkan. Därför kommer de till stor del behöva tillverkas av återvunnet material, vilket innebär en spännande utmaning för civilingenjörer på området. Framtidens material måste också vara starkare, lättare och gå att tillverka från billigare råvaror. Med kunskap inom materialområdet finns stora möjligheter att påverka produktion och konsumtion i en hållbarare riktning. Exempel på aktuella områden med mycket potential är utveckling av nanomaterial och inom additiv tillverkning.

Utbildning

Utbildningen ger dig en helhetssyn och nytänkande när det gäller materials egenskaper, användningsområden och miljöpåverkan. Du får kunskap om allt från framställning av metaller, polymerer och keramer , till utveckling av helt nya material. Programmet ger dig en god grund i matematik, fysik och kemi som du använder för att förstå materialvetenskapens kärna – kunskapen om hur materialen är uppbyggda och hur de får sina olika egenskaper. I slutet av årskurs tre väljer du ett masterprogram med en teknikprofil som intresserar dig. Du har också möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Matematik- och fysikprovet

Vi har även särskilda urval för Materialdesign 300 hp. Sökande till programmet kan skriva Matematik­- och fysikprovet. 

Läs mer om Matematik­- och fysikprovet under Olika urval för antagning på sidan Behörighet och antagning .​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

Jobb och framtid

Tack vare KTH:s världsledande position inom materialområdet har du unika internationella karriärmöjligheter efter din examen. Som civilingenjör inom materialdesign kan du hantera många spännande utmaningar när det gäller miljövänlig materialframställning, avancerad materialanvändning samt utveckling och återvinning av nya material. Du kan exempelvis jobba med att utveckla biobaserad plast, fossilfritt stål eller batterier gjorda av papper.

Efter examen är det vanligt att jobba i branscher där kunskap om materialens egenskaper är viktiga, exempelvis inom fordons-, verkstads-, förpacknings- och medicinsk industri. Du är mycket eftertraktad av företag som tillverkar material eller av företag vars produkter kräver en kunskap om materials egenskaper. De flesta får jobb i Stockholmsområdet efter examen, men arbetsmöjligheterna är goda över hela landet. Du kan jobba som forskare, projektledare, säljare eller specialist inom materialområdet. Du kan även arbeta med produktion och processer för framställning och utveckling av material, speciellt med inriktning mot metaller. Nästan hälften av studenterna på programmet får jobb via sitt examensarbete. 

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Materialdesign för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling. Störst fokus ligger på målen om Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Bekämpa klimatförändringarna. Du lär dig att utveckla klimatsmarta och miljövänliga material inom bil-, elektronik-, verkstads-, förpacknings- och medicinsk industri som är avgörande för ett hållbart samhälle.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Materialdesign är ett relativt litet program där lärarna har möjlighet att ge studenterna mycket personligt stöd. KTH är världsledande inom materialområdet, speciellt inom forskning om stål och hårdmetall samt inom polymerer (plast, gummi) och fibrer (pappersfibrer, nanofibrer). Många av dina lärare är därför framstående forskare som brinner för sina områden.

Utbildningen präglas av en stark samhörighet mellan studenterna och programmet har en närmast jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga studenter.

Lärare berättar: "Nya material och social kompetens tar dig till toppen" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Materialdesign tillhör du Bergssektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Bergssektionens hemsida ​​​​​​​

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom utlandsstudier kan du få ny input och förståelse inom materialområdet. Olika utbytesuniversitet specialiserar sig på olika material inom sin forskning och det finns mycket kunskap att hämta in från en termin utomlands. De mest populära destinationerna bland studenter på programmet är Japan, Tyskland och Italien.

Programmet har många internationella samarbeten i Europa, USA och Asien, vilket ger dig extra goda möjligheter för internationella examensarbeten. Exempelvis finns möjligheten att åka ett år till Purdue i Indiana, USA. Utbytet inkluderar en termin studier och en termin praktik vilket ger en unik chans in på den amerikanska arbetsmarknaden. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​​​​​​​​ Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-06