Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar

Jämför fler utbildningarJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Materialdesign 300 hp

Byt
Matematik

• Algebra och geometri
• Differentialekvationer I
• Envariabelanalys
• Flervariabelanalys
• Numeriska metoder och grundläggande programmering

Fysik

• Elektromagnetism och vågrörelselära
• Hållfasthetslära, grundkurs
• Mekanik I
• Termodynamisk modellering för materialdesign

Programmering

• Perspektiv på materialdesign
• Numeriska metoder och grundläggande programmering

Materialdesign

• Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material
• Keramteknologi
• Materialens mekaniska egenskaper
• Materiallära metalliska material
• Materials Termodynamik
• Mikro-och nanostrukturer
• Perspektiv på materialdesign
• Profilering inom Materialdesign
• Polymera material
• Transportfenomen

Industriell ekonomi

• Industriell ekonomi, grundkurs

Kemiteknik

• Materialens kemi

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 19%
Fysik 18%
Programmering 3%
Materialdesign 37%
Industriell ekonomi 3%
Kemiteknik 4%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 8%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(Industriell ekonomi)
(Makromolekylära material)
(Nanoteknik)
(Teknisk materialvetenskap)
(Teknisk mekanik)

Jämför med en annan utbildning

Open program selection