Materialdesign, civilingenjör 300 hp

Materialdesignprogrammet ger dig både helhetssyn och nytänkande när det gäller förståelse av materials egenskaper, användningsområden och miljöpåverkan. KTH har en världsledande position inom materialområdet och du har därför unika internationella karriärmöjligheter efter din examen. Du kan exempelvis jobba med utveckling av nya miljövänliga material inom bil-, elektronik-, verkstads-, förpacknings- och medicinsk industri eller metallurgisk industri.

15 mars 2018: Anmälan öppnar
16 april 2018: Anmälan stänger
12 juli 2018: Antagningsbesked 1
27 juli 2018: Sista svarsdag
2 augusti 2018: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2018: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2018: Programstart

Anmälan stängd

Anmälan till höstterminen 2017 är stängd

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Utlandsstudier: Information om utlandsstudier för Materialdesign
Längd: 5 år heltid, 300 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm
Tillhör ämnesområdet: Materialvetenskap​​​​​​​​​​​​​​

Särskild behörighet: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-16: BI: 18.85, BIEX: 17.95, BII: 17.39, HP: 1.30, T20: 60

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl@itm.kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Överblick över utbildning

Matematik
Fysik
Exjobb/ projektarb.
Valbara kurser
Kemi
Materialdesign
Ekonomi och organisation
Diagrammet är gjort utifrån de tre första utbildningsåren. Därefter väljer du ett masterprogram som avslutning på utbildningen.
Jämför med annat program

Materialdesign 300 hp

Materialdesignprogrammet är tvärvetenskapligt och omfattar allt från kunskap om framställning av metaller, polymerer och fiberbaserade material, till utveckling av nya material. Programmet ger dig en god grund i matematik, fysik och kemi som du använder för att förstå materialvetenskapens kärna – kunskapen om hur materialen är uppbyggda och hur de får sina olika egenskaper. 

Under de tre första åren läser du matematik, kemi, fysik, materiallära, hållfasthetslära och framställningsprocesser av olika material. Du får kunskaper om hur olika material är uppbyggda, vilka egenskaper de har, hur de framställs, används och hur de återvinns. Utbildningen präglas av en stark samhörighet mellan studenterna och programmet har en närmast jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga studenter. I slutet av årskurs 3 väljer du ett masterprogram med en teknikprofil som intresserar dig.

Kurser

Jobbet och framtiden

Som civilingenjör inom Materialdesign hanterar du många spännande utmaningar när det gäller miljövänlig materialframställning, avancerad materialanvändning och utveckling av nya material samt återvinningsprocesser av dessa. Du har mycket goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands och som materialspecialist får du snabbt en ledande position. Du kan förstås även bli forskare, projektledare, säljare eller specialist inom materialområdet.

Det är vanligt att du jobbar inom branscher där kunskap om materialens egenskaper är viktiga, exempelvis inom fordons-, elektronik-, verkstads-, förpacknings- och medicinsk industri. Du arbetar även med produktion och processer för framställning och utveckling av material, speciellt med inriktning på metaller (stålindustrin). Ofta knyter du kontakter med dina framtida arbetsgivare redan under studietiden.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Sofia, KTH-student

"En bred utbildning, många mastersprogram, små klasser och ett spännande tvärvetenskapligt kursutbud övertygade mig."

Studenter berättar

* Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp