Till innehåll på sidan

Kurser och masterprogram, Materialdesign 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Materialdesign. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Materialdesign

Materialdesign på KTH ger en unik bredd av ämneskunskaper som inte finns på någon annan utbildning i Sverige. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen i Materialdesign är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Årskurs 1

I årskurs 1 börjar du med att i kurserna materialdesign I och materialens kemi översiktligt få kunskap om de olika material, metaller, keramer, polymer och fibermaterial som är den teknikvetenskapliga profilen i programmet samt även en introduktion till miljö- och energifrågor inom materialområdet. Du får då även en insikt i både hur, och inom vilka områden en ingenjör från materialdesign arbetar. Parallellt läser du grundläggande kurser inom matematik, mekanik, och fysik för att få verktyg och en vetenskaplig kunskapsbas inom teknik och civilingenjörsfärdigheter.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

I årskurs 2 får du till att börja med en ytterligare fördjupning inom matematik, hållfasthetslära och numeriska metoder för att bygga på dina teknik och civilingenjörsfärdigheter. Den första materialkursen är en kurs om termodynamik, som bland annat ger dig kunskap om varför ett material är i olika tillstånd, fast-, flytande-, eller gasfas. Du kommer under våren i årskurs 2 att läsa ett fördjupande materialblock om metaller, keramer och polymera material samt via ett projekt hantera val och miljö- och energifrågor av dessa material. Du kommer att få unik kunskap om olika material.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

I årskurs 3 fördjupar du dina kunskaper om material genom att läsa fortsättningskurser inom mekaniska egenskaper, mikro- och nanostrukturer och transportfenomen samt att du nu får kunskaper om de processer som används för stål- och pappersframställning. Du ska även få baskunskaperna inom industriell ekonomi för att förstå både tekniska och ekonomiska aspekter av beslut. Du väljer även själv två till tre valbara kurser vilka förbereder dig för din planerade mastersavslutning på civilingenjörsutbildningen. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, inom ditt valda område. I detta arbete får du göra självständiga och kritiska bedömningar, självständigt urskilja, formulera och lösa problem.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

De två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av ett masterprogram som formar din specialistinriktning som ingenjör. Undervisningen sker på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen. De masterprogram som är valbara för en civilingenjörsexamen från Materialdesign har alla en viss materialprofil så att dina kunskaper från de första tre åren vidareutvecklas inom ett specifikt område.

Valbara masterprogram

* Endast spår Lättkonstruktioner är valbart

** Endast spåren Hållbara material och Industriell materialteknik är valbara.

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05