Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teknisk matematik, civilingenjör, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Teknisk matematik på KTH är för dig som brinner för matematik. Matematik är ett av de kraftfullaste verktygen som finns för att besvara frågeställningar inom naturvetenskap, samhälle och teknik. Efter examen har du gedigna kunskaper i både matematik och programmering som du kan tillämpa inom många ämnesområden och branscher. Du har fått verktyg som gör dig till en matematisk expert och problemlösare.

Händer som använder bärbar dator med matematiska formler.  Konceptbild, online utbildning.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 42%
Fysik 7%
Elektro- och systemteknik 3%
Programmering 18%
Ingenjörskunskap 5%
Valbar kurs eller inriktning 17%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med annat program

​​​​​​​Jämför med annat program ​​​​​​​ 

Möjligheter med teknisk matematik

Matematik är en grundsten som vi byggt vetenskap och samhällen på ända sedan det antika Babylonien, Egypten och Grekland. Idag ligger matematik bakom allt från algoritmerna som styr våra sociala medier till analys av vår klimatpåverkan. Kunskap inom matematik och hur den kan tillämpas i kombination med programmering kan bidra med nya lösningar och driva utvecklingen inom alla möjliga områden. Dataalgoritmer som bygger på matematik kan till exempel användas i utvecklingen av nya läkemedel och material, i framtidens säkra transporter, för resursplanering, analys av stora datamängder, för att förstå klimatförändringar eller för att värdera och göra riskbedömningar inom försäkring och finans.

Utbildning

Teknisk matematik är en nystartad utbildning designad för att möta samhällets behov av civilingenjörer med expertis i att analysera, modellera och simulera med hjälp av matematik och datorberäkningar. Utbildningen fokuserar på matematik och programmering och dess tillämpningar. Du läser betydligt fler matematikkurser än i andra civilingenjörsutbildningar på KTH; både teoretisk och tillämpad matematik inklusive matematisk statistik, optimering och beräkningsmatematik. Du får också träning i problemlösning och lagarbete. Efter år tre väljer du mellan olika masterprogram där du fördjupar dina kunskaper. Utbildningen erbjuder en stor andel valfria högskolepoäng, vilket ger dig möjlighet att spetsa till din kompetens inom de områden som intresserar dig mest.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5 

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling och för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Matematik- och fysikprovet

Vi har även särskilda urval för Teknisk matematik 300 hp. Sökande till programmet kan skriva Matematik­- och fysikprovet.

Läs mer om Matematik­- och fysikprovet under Olika urval för antagning på sidan Behörighet och antagning .

Jobb och framtid

Efter utbildningen väntar många spännande karriärmöjligheter. Du kommer att ha en fördel på arbetsmarknaden då många branscher efterfrågar specialkompetens i just matematik och programmering för att kunna möta framtidens utmaningar. Dina kunskaper kan du använda inom exempelvis läkemedelsutveckling, utveckling av hållbara industrier, IT, bank och finans eller konsultverksamhet. Du kan ägna dig åt bland annat matematisk modellering, mjukvaruutveckling, utveckling av nya appar, algoritmer och ny matematisk teori eller bidra till den snabba utvecklingen inom maskininlärning och framtidens artificiella intelligens. Du kan genom matematisk analys och simulering exempelvis presentera komplexa data på tydliga och enkla sätt – något som är otroligt viktigt i dagens informationssamhälle.

Det finns också stora möjligheter att fortsätta på en akademisk bana. Med din matematiska expertis har du möjlighet att bidra till ledande forskning inom många olika vetenskaper. På KTH finns en stor matematikinstitution med framstående forskning inom både teoretisk och tillämpad matematik.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

En kort presentation om Teknisk matematik

Medverkande programansvariga Sara Zahedi och Johan Karlander, programansvarig student Linnéa Gyllberg och professor Emil Björnson. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Teknisk matematik för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling. Störst fokus ligger på målen Hälsa och välbefinnande, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Bekämpa klimatförändringarna. Med kunskap inom matematik och programmering kan du bidra till en hållbar utveckling inom alla möjliga delar av samhället, till såväl ekonomisk som social och ekologisk hållbarhet. Du får i projektarbeten lära dig att kreativt tillämpa matematiska metoder och programmering för att lösa problem kopplade till hållbarhetsmålen i fokus för programmet.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan. Du får framför allt jobba med detta i kursen Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Många framtida utmaningar kommer att kräva stark kompetens i matematik och programmering. På KTH har institutionen för matematik tagit fram kurser speciellt utvecklade för Teknisk matematik för att du ska ha bra förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Samtidigt kommer en del kurser att samläsas med civilingenjörsutbildningarna i Teknisk fysik, Datateknik, Industriell ekonomi och Farkostteknik vilket ger dig möjlighet att få nya vänner från andra program.

Seminarieserie med gästföreläsare från industri och akademi kommer att ge inblickar i både vad forskning och yrkesrollen som ingenjör i Teknisk matematik innebär. Du kommer att driva projektarbeten och vara med i handledda grupparbeten.

Lärare berättar: "Arbetsmarknaden skriker efter kompetens i matematik och programmering" ​​​​​​​

Nyhetsartikel "Nya programmet i teknisk matematik möter arbetsmarknadens behov" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Teknisk matematik tillhör du Fysiksektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Fysiksektionens hemsida ​​​​​​​

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Intervjufilm: Fem snabba frågor om Teknisk matematik

KTH-studenten Felix berättar om civilingenjörsprogrammet Teknisk matematik.

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom utbildningen inom Teknisk matematik har du stora möjligheter att studera utomlands vid något av KTH:s framstående partneruniversitet. Du kan även göra examensarbete på ett internationellt företag.

Du har också möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. En dubbel civilingenjörsexamen är väldigt meriterande och öppnar ännu fler dörrar för en internationell karriär.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Läs om dubbel civilingenjörsexamen ​​​​​​​ ​​​​​​​

Vad tycker studenter om livet på KTH?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis plugg och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar ​​​​​​​​​​​​​​

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-06