Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser och masterprogram, Teknisk matematik 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Teknisk matematik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Teknisk matematik

Medverkande programansvariga Sara Zahedi och Johan Karlander, programansvarig student Linnéa Gyllberg och professor Emil Björnson. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen i Teknisk matematik är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Efter examen från Teknisk matematik är du en matematisk expert och problemlösare. Din utbildning är fokuserad på matematik och programmering men den generella karaktären hos båda ämnena gör det möjligt att använda dina kunskaper inom många olika tillämpningsområden. Lösningar som tagits fram till en specifik tillämpning kan väldigt ofta via generalisering och abstraktion komma till användning i helt andra tillämpningar. Därmed har du efter examen fått en bred kunskapsbas som du kan tillämpa inom många olika områden.

Kurser och årskursindelning

Årskurs 1

 • Matematik
  I årskurs 1 läser du grundläggande kurser inom matematik. Du läser kurser i linjär algebra, analys i en och flera variabler, sannolikhetsteori och statistik. Du får lära dig om beräkningsmetoder och att kombinera dessa med dina kunskaper från de andra matematikkurserna och programmeringskurserna för att göra effektiva datorsimuleringar. 
 • Programmering
  Du lär dig grunderna i programmering i programmeringsspråket Python, du får också lära dig om algoritmer och datastrukturer och grundläggande parallellprogrammering.
 • Tillämpningar
  Du läser grundläggande mekanik och får tillämpa dina kunskaper i matematik och programmering inom ett projekt i partikeldynamik. 
 • Ingenjörsfärdigheter
  Du får höra om men också själv formulera problem och frågeställningar där matematik tillämpas i samhället och vardagslivet. Du får träning i att presentera resultat både muntligt och skriftligt.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

 • Matematik
  Årskurs 2 innehåller fördjupade kurser inom både teoretisk och tillämpad matematik. Du får lära dig om metoder inom modern statistisk inlärning och dataanalys och om analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer. Du läser diskret matematik och en fortsättningskurs inom linjär algebra. Du får möjlighet att välja mellan att läsa någon av kurserna Analysens grunder, Grupper och ringar eller Komplex analys redan i årskurs 2. 
 • Programmering
  Under andra året breddas dina programmeringsfärdigheter. Du får bland annat lära dig om objektorienterad programmering och får träning i mjukvaruutveckling. 
 • Tillämpningar
  Du läser en kurs i fysik utvecklad för Teknisk matematik som innehåller både teori och beräkningar.
 • Ingenjörsfärdigheter
  Du får jobba med handledda projektarbeten där du får använda kunskaper du fått i de tidigare kurserna och tillämpa det på problem som berör hållbarhetsmålen som är i fokus för programmet.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Du har stor valfrihet under år 3 och kan spetsa till din kompetens och fördjupa dig inom de områden som du gillar mest.

 • Matematik
  Du får lära dig grundläggande teori, begrepp och metoder inom optimeringslära. Du har möjlighet att använda dina valbara poäng till att fördjupa dig mer inom både teoretisk och tillämpad matematik. För att komma in på masterprogrammet i Matematik år 4 behöver du läsa kurserna Analysens grunder och Grupper och ringar. 
 • Programmering
  Du har en stor möjlighet att välja många kurser inom programmering och teoretisk datalogi. Kursen Algoritmer och komplexitet behövs för att komma in på masterprogrammet i Datalogi år 4.
 • Tillämpningar
  Du läser en kurs i Reglerteknik som ger förståelse för bland annat dynamiska system.  
 • Ingenjörsfärdigheter
  Du kommer få ta del av gästföreläsningar från både industrin och akademin och du kommer att driva projekt där du tillämpar dina kunskaper i matematik och programmering. Vi diskuterar etik och hållbarhet i tekniska lösningar.
 • Kandidatexamensarbete
  Du avslutar årskurs tre med ett kandidatexamensarbete där du självständigt jobbar med ett projekt inom teknikområdet Teknisk matematik.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

De två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av ett masterprogram som formar din specialistinriktning som ingenjör. Undervisningen sker på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen. Samtliga nedan listade masterprogram leder till en civilingenjörsexamen.

Valbara masterprogram

* Läses ett år på KTH och ett år på ett partneruniversitet utomlands.

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05