Till innehåll på sidan

Samhällsbyggnad, civilingenjör, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Samhällsbyggnad passar dig som vill leda arbetet med att planera, bygga, utveckla och förvalta framtidens hållbara samhälle. Programmet har utvecklats efter de behov som efterfrågas i samhället i nära samarbete med branschen. De kunskaper i teknik, ekonomi, juridik och planering du får med dig öppnar många dörrar till det spännande samhällsbyggnadsområdet.

Samhällsplanering och skiss som övergår till bild på en byggnadsställning.

Viktiga datum 2023

15 mars: Anmälan öppnar
17 april: Anmälan stänger
21 juni: Sista kompletteringsdag
12 juli: Antagningsbesked 1
21 juli: Sista svarsdag
27 juli: Antagningsbesked 2
14 augusti: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 17%
Fysik 4%
Programmering 5%
Hållbar utveckling 8%
Informations- och kommunikationsteknik 8%
Samhällsbyggnad 16%
Valbar kurs eller inriktning 33%
Projekt/Examensarbete 9%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

KTH-studenter som pluggar tillsammans.

Öppet hus 2023

Besök oss på fyra olika Öppet hus beroende på vad du är intresserad av. Den 2 april är du välkommen på Öppet hus på KTH Campus där hela vårt utbildningsutbud finns representerat.

Möjligheter med samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad är en bransch i ständig utveckling. Allt fler människor flyttar idag till storstäder och år 2050 beräknas 60% av jordens befolkning vara stadsbor. Även landsbygden utvecklas för att passa framtidens människor. Det kräver mängder av nya bostäder och infrastruktur. Det ställer också frågor om vem staden är till för och hur den ska utformas för att passa alla. Byggnader och samhällen behöver skapas både på ett klimatneutralt sätt och för att garantera social hållbarhet med hänsyn till mångfald och inkludering. Det alltmer digitala samhället ställer nya krav. Inom samhällsbyggnad finns många spännande utmaningar och stora möjligheter att skapa kreativa lösningar för en hållbar framtid.

Utbildning

Utbildningen fångar hela byggprocessen från idé och planering till produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Du får förutsättningar och förmåga att medverka i och leda arbete med hur byggnader, infrastruktur och städer ska utformas, bevaras och förnyas i takt med samhällsutvecklingen. Inför årskurs tre väljer du att fördjupa dig inom något av ämnesområdena fastighetsekonomi och fastighetsjuridik, geografisk IT, miljöteknik och hållbar infrastruktur, bygg och byggprojektledning eller stads- och trafikplanering. Efter år tre har du möjlighet att välja mellan olika masterprogram​​​​​​​ samt läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Studierna öppnar många dörrar till ett varierat yrkesliv inom det mycket breda samhällsbyggnadsområdet. En väsentlig del av Sveriges investeringar går till samhällsbyggnad och här är karriärmöjligheterna många. Så gott som all planering, byggande och förvaltning kräver medverkan av samhällsbyggare. Arbetsmarknaden växer, främst i storstadsområdena, och dina möjligheter till en internationell karriär är stora.

Efter examen kan du till exempel jobba på konsultbolag, arkitektkontor, fastighetsföretag, statligt eller kommunalt. Som exempelvis stadsplanerare, fastighetsutvecklare, byggprojektledare, teknisk lantmätare eller miljökonsult kan du bidra till att skapa ett hållbart samhälle anpassat till klimatförändringarna. Dessutom är utbildningen forskningsförberedande och du har goda möjligheter till en framtida forskarkarriär.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé ​​​​​​​

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​

En kort presentation om Samhällsbyggnad

Medverkande Eva Liedholm Johnsson, programansvarig och Karl Norberg, KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Samhällsbyggnad för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen Hållbar industri, innovation och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna. Samhällsbyggnad har en viktig roll i att skapa bra livsmiljöer och minska miljöpåverkan från våra samhällen. Du lär dig om hela samhällsbyggnadsprocessen ur ett hållbarhetsperspektiv, och om hur du kan använda nya digitala verktyg för att göra bedömningar av hållbarhetsaspekter. 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen är mycket varierad. Förutom föreläsningar och övningar förekommer ofta seminarier, grupparbeten, laborationer och inte minst projektarbeten kopplade till samhällsbyggnad. Studiebesök är också vanligt eftersom utbildningen har en stark koppling till näringslivet. Lärarna på utbildningen är väldigt aktiva inom sina forsknings- och branschområden. Det är inte ovanligt att studenternas examensarbeten till viss del utgörs av verkliga projekt från näringsliv och pågående aktuell forskning.

Könsbalansen på utbildningen är jämn med ungefär lika många kvinnliga som manliga studenter. Sammanhållningen på utbildningen är god och studentsektionen är väldigt aktiv i både utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor.

Lärare berättar: "Var med och utforma framtidens samhälle" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Samhällsbyggnad tillhör du Samhällsbyggnadssektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Samhällsbyggnadssektionens hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Många samhällsbyggnadsstudenter åker på utbytesstudier en termin eller ett helt läsår. Nya perspektiv är en viktig del i utbildningen och därför uppmuntras studenterna att ta del av utbytesmöjligheterna. De mest populära destinationerna bland studenter på utbildningen är Singapore, Nederländerna, Australien och USA – men det finns också många andra länder att ansöka till. Det finns också möjlighet att göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Du har också möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. En dubbel civilingenjörsexamen är väldigt meriterande och öppnar ännu fler dörrar för en internationell karriär. 

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​ 

Läs om dubbel civilingenjörsexamen ​​​​​​​​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​ Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Studenter umgås med varandra.

Saknar du behörighet?

Det finns många olika vägar in på KTH, både vad gäller att bli antagen men också att välja rätt utbildning.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Fråga oss om studier

Få våra nyhetsbrev

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, och få reda på det du behöver för att välja rätt.