Till innehåll på sidan

Samhällsbyggnad, civilingenjör 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Samhällsbyggnad passar dig som vill leda arbetet med att planera, bygga, utveckla och förvalta framtidens hållbara samhälle. Programmet har utvecklats efter de behov som efterfrågas i samhället i nära samarbete med branschen. De kunskaper i teknik, ekonomi, juridik och planering du får med dig öppnar många dörrar till det spännande samhällsbyggnadsområdet.

Samhällsplanering och skiss som övergår till bild på en byggnadsställning.

Viktiga datum

15 mars 2021: Anmälan öppnar
15 april 2021: Anmälan stänger
5 juli 2021: Sista kompletteringsdag om du har pågående gymnasiestudier *
16 juli 2021: Antagningsbesked 1
23 juli 2021: Sista svarsdag
29 juli 2021: Antagningsbesked 2
16 augusti 2021: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2021: Programstart

* övriga sökanden ska komplettera i samband med anmälan.

Överblick över utbildning

Matematik 17%
Fysik 4%
Programmering 5%
Hållbar utveckling 8%
Informations- och kommunikationsteknik 8%
Samhällsbyggnad 16%
Valbar kurs eller inriktning 33%
Projekt/Examensarbete 9%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad är en bransch i ständig utveckling. Allt fler människor flyttar idag till storstäder och år 2050 beräknas 60% av jordens befolkning vara stadsbor. Även landsbygden utvecklas för att passa framtidens människor. Det kräver mängder av nya bostäder och infrastruktur. Det ställer också frågor om vem staden är till för och hur den ska utformas för att passa alla. Byggnader och samhällen behöver skapas både på ett klimatneutralt sätt och för att garantera social hållbarhet med hänsyn till mångfald och inkludering. Det alltmer digitala samhället ställer nya krav. Inom samhällsbyggnad finns många spännande utmaningar och stora möjligheter att skapa kreativa lösningar för en hållbar framtid.

Utbildning

Utbildningen fångar hela byggprocessen från idé och planering till produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Du får förutsättningar och förmåga att medverka i och leda arbete med hur byggnader, infrastruktur och städer ska utformas, bevaras och förnyas i takt med samhällsutvecklingen. Inför årskurs tre väljer du att fördjupa dig inom något av ämnesområdena fastighetsekonomi och fastighetsjuridik, geografisk IT, miljöteknik och hållbar infrastruktur, bygg och byggprojektledning eller stads- och trafikplanering. Efter år tre har du möjlighet att välja mellan olika masterprogram​​​​​​​ samt läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Webbinarium, Samhällsbyggnad

Se vårt webbinarium från Samhällsbyggnad. Webbinariet fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Jobb och framtid

Studierna öppnar många dörrar till ett varierat yrkesliv inom det mycket breda samhällsbyggnadsområdet. En väsentlig del av Sveriges investeringar går till samhällsbyggnad och här är karriärmöjligheterna många. Så gott som all planering, byggande och förvaltning kräver medverkan av samhällsbyggare. Arbetsmarknaden växer, främst i storstadsområdena, och dina möjligheter till en internationell karriär är stora.

Efter examen kan du till exempel jobba på konsultbolag, arkitektkontor, fastighetsföretag, statligt eller kommunalt. Som exempelvis stadsplanerare, fastighetsutvecklare, byggprojektledare, teknisk lantmätare eller miljökonsult kan du bidra till att skapa ett hållbart samhälle anpassat till klimatförändringarna. Dessutom är utbildningen forskningsförberedande och du har goda möjligheter till en framtida forskarkarriär.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé ​​​​​​​

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​

Samhällsbyggnad för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen Hållbar industri, innovation och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna. Samhällsbyggnad har en viktig roll i att skapa bra livsmiljöer och minska miljöpåverkan från våra samhällen. Du lär dig om hela samhällsbyggnadsprocessen ur ett hållbarhetsperspektiv, och om hur du kan använda nya digitala verktyg för att göra bedömningar av hållbarhetsaspekter. 

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen är mycket varierad. Förutom föreläsningar och övningar förekommer ofta seminarier, grupparbeten, laborationer och inte minst projektarbeten kopplade till samhällsbyggnad. Studiebesök är också vanligt eftersom utbildningen har en stark koppling till näringslivet. Lärarna på utbildningen är väldigt aktiva inom sina forsknings- och branschområden. Det är inte ovanligt att studenternas examensarbeten till viss del utgörs av verkliga projekt från näringsliv och pågående aktuell forskning.

Könsbalansen på utbildningen är jämn med ungefär lika många kvinnliga som manliga studenter. Sammanhållningen på utbildningen är god och studentsektionen är väldigt aktiv i både utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor.

Lärare berättar: "Var med och utforma framtidens samhälle" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Samhällsbyggnad tillhör du Samhällsbyggnadssektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Samhällsbyggnadssektionens hemsida ​​​​​​​​​​​​​​

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Många samhällsbyggnadsstudenter åker på utbytesstudier en termin eller ett helt läsår. Nya perspektiv är en viktig del i utbildningen och därför uppmuntras studenterna att ta del av utbytesmöjligheterna. De mest populära destinationerna bland studenter på utbildningen är Singapore, Nederländerna, Australien och USA – men det finns också många andra länder att ansöka till. Du har även möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. Det finns också möjlighet att göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​ 

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​ Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH! Här nämner vi några anledningar till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss.

KTH:s bibliotek

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.