Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Var med och utforma framtidens samhälle

Samhällsbyggnad innefattar allt ifrån planering till byggande och förvaltning. Programmet innehåller därför flera olika inriktningar och fördjupningar att välja mellan. Du får möjlighet att skapa en unik profil för att förbereda dig för ditt framtida drömjobb. Här kan du bli en av dem som påverkar hur samhället faktiskt kan komma att se ut.

Eva Liedholm Johnsson är programansvarig.

Intervju med programansvarig lärare

Eva Liedholm Johnsson är programansvarig. Hon har varit med att vidareutveckla programmet tillsammans med lärare, näringslivet och studenter. Här ger hon några tips till dig som ska söka.

Vem tycker du ska söka?

– De som är nyfikna och vill påverka samhället! Samhällsbyggnad påverkar alla människor och det finns otroligt många yrkesvägar att välja mellan; Stads- och trafikplanerare, brokonstruktör, miljöstrateg, mark- och fastighetsjurist, teknisk lantmätare, byggprojektledare - listan kan göras hur lång som helst. Utbildningen ger studenterna tillgång till en spännande arbetsmarknad och intressanta jobb.

Varför ska man välja att läsa Samhällsbyggnad på KTH framför andra universitet?

– Programmet har en ämnesbredd i teknik, ekonomi, juridik och planering som bara finns på KTH.

Liknar Samhällsbyggnad något annat program på KTH?

– Energi- och miljöfrågor liksom ekonomiska frågor är naturligt kopplade till hållbar samhällsbyggnad. Därför har programmet ämnesmässiga likheter med civilingenjörsutbildningarna Energi och miljö och Industriell ekonomi. När det gäller de treåriga utbildningarna ligger högskoleingenjörsprogrammet byggteknik och design samt kandidatprogrammen Fastighet och finans och Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling närmast.

Hur ser undervisningen ut på utbildningen?

– Den är mycket varierad. Förutom föreläsningar och övningar förekommer ofta seminarier, grupparbeten, laborationer och inte minst projektarbeten kopplade till samhällsbyggnad. Studiebesök är också vanligt eftersom utbildningen har en stark koppling till näringslivet. Lärarna på utbildningen är väldigt aktiva inom sina forsknings- och branschområden. Och det är inte ovanligt att studenternas examensarbeten till viss del utgörs av riktiga forskningsprojekt.

Vad tycker studenterna är roligast, tror du?

– Jag tror det är när studenterna förstår hur saker och ting hänger ihop. När de får användning av det de lärt sig och kan tillämpa det i egna projekt och själva vara med och identifiera och lösa komplexa problem.

Är du nöjd med mångfalden bland studenterna?

– Samhällsbyggnad är ett ämne som berör alla och många kan relatera till området. Jämvikten mellan killar och tjejer på programmet är bra.

Är ”samhällbyggnadsbranschen” ett annat ord för ”bygg- och fastighetsbranschen”?

Samhällsbyggnad är klart bredare. Sektorn innefattar bland annat konsultbolag, teknikföretag, kommuner, olika myndigheter (till exempel Lantmäteriet, Trafikverket, Boverket), fastighetsutvecklingsbolag, försäkringsbolag med flera.

Hur går samarbetet med företag och framtida arbetsgivare till?

– Inom samhällsbyggnad på KTH har vi ett unikt samarbete med näringslivet, genom organisationen Samhällsbyggnadslänken.

– Denna organisation består av ett 50-tal medlemsföretag som är intresserade av att samarbeta med oss kring utbildningsfrågor och framtida karriärvägar för våra studenter. Vi arbetar mycket i projekt inom samhällsbyggnadsområdet. Det gör det naturligt att samarbeta nära med branschen.

Hur tycker du studenten ska resonera när det gäller att välja inriktning och fördjupning?

– Jag tycker att studenterna ska ta chansen att välja profil efter intresse. De första två åren ger en gemensam ämnesgrund för alla, därefter finns det fem inriktningar i årskurs 3 och sedan fem masterprogram i årskurs 4-5 att välja mellan.

Och när det gäller utbyte?

– De flesta åker på utbyte i 4:an eller 5:an. Vi uppmuntrar studenterna att ta chansen att åka utomlands under sin studietid. Det ger en möjlighet att läsa kurser som kompletterar den svenska utbildningen. Vi har studenter som till exempel har läst jordbävningskonstruktion i Japan. Eller hur översvämningar ska hanteras. Utbytet ger även studenterna viktiga livserfarenheter och naturligtvis möjlighet att bygga ett globalt nätverk.

När du är på middag och ska berätta något intressant om Samhällsbyggnad för din bordsgranne, vad berättar du då?

– Det finns så mycket att välja på, alla berörs ju av hur samhället fungerar och kan utvecklas. Hur vill vi bo, hur ser det hållbara samhället ut med mötesplatser och gemensamma ytor. Eller naturligtvis dagens bostadspriser, bostadspolitik, bostadsbristen. Den här sektorn utgör en stor del av ekonomin och den berör alla människor. Det räcker inte med en middag för att diskutera allt!

När studenterna tittar tillbaka efter 15 år, vad vill du att de ska minnas?

– Jag hoppas att de minns studenttiden som positiv och rolig och att deras KTH-utbildning har gett dem en bra grund att stå på! Att bli civilingenjör inom samhällsbyggnad innebär dels att lära sig specifika kunskaper kopplat till olika områden inom branschen, men även att utveckla förmåga för kritisk tänkande och problemlösning. Jag hoppas att de utvecklat ett driv att vilja lära sig nya saker och utvecklas i sin yrkesroll.

Läs mer

Samhällsbyggnad 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05