Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser och masterprogram, Samhällsbyggnad 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Samhällsbyggnad. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Samhällsbyggnad

Medverkande är Eva Liedholm Johnson, före detta programansvarig och Karl Norberg, KTH-student. Nuvarande programansvarig är Joakim Riml Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen i Samhällsbyggnad är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Årskurs 1

Under den första terminen läser du en programintroducerande kurs som handlar om samhällsbyggnadsprocessen från planering till förvaltning. Kursen innehåller olika ämnesfördjupningar inom samhällsplanering, infrastruktur, naturresursteknik och hållbara försörjningssystem, mark- och miljölagsstiftning, ekonomiska styrmedel och hus- och anläggningsteknik inkluderande byggnaders miljöpåverkan. Utspritt under året kommer du läsa kurser i envariabel- och flervariabelanalys samt algebra och geometri. Du läser även numeriska metoder och grundläggande programmering för att kunna göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.

Under den andra terminen läser du en grundläggande ekonomikurs kopplad till samhällsbyggandet. Där får du lära dig att göra enklare investeringskalkyler och få kunskaper om hur bostads- och fastighetsmarknaden fungerar liksom om hur samhällsekonomiska bedömningar kan göras i samband med stora investeringar av infrastruktur. I slutet av år 1 läser du en kurs i GIS och mätningsteknik där du får lära dig grundläggande metoder för insamling av geografiska data för framställning av kartor och för att göra enklare geografiska analyser med hjälp av GIS-programvaror.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Årskurs 2 har än mer tyngd mot samhällsbyggnad och tillämpning. Under den första terminen får du läsa en kurs som handlar om markens uppbyggnad (jord- och bergarter) och vilka processer som inverkar på markens långsiktigt uthålliga användning liksom om hydrologiska flöden och vattenbalanser. Du får också läsa en kurs som ger dig grundläggande kunskap om naturresursernas uppbyggnad, de stora kretsloppen och energiflöden. I kursen tillämpad statistik lär du dig statistiska metoder och att hantera större datamängder.

Under våren läser du mekanik som ligger till grund för viktiga delar av ingenjörsvetenskapen exempelvis byggteknik. Du lär dig även samhällsbyggandets regelsystem, dvs. de lagregler som styr förändringar av markanvändningen och som inverkar på samhällsbyggandet och syftar till hållbar utveckling. I årskurs 2 får du även grundläggande kunskaper om projektledning inom samhällsbyggnadssektorn inkluderande BIM och CAD. Du får också lära dig mer om byggnadsverks tekniska egenskaper samt risker och problem vid ombyggnad, reparation och modernisering. I slutet av årskurs 2 får du även insikt om hur staden och transportsystemet är kopplade till klimatförändringar och de ekonomiska förutsättningarna för hållbar stadsutveckling.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

År 3 läser du kurser inom en vald inriktning inom teknikområdet Samhällsbyggnad. Inriktningarna är i sin tur knutna till ett eller flera olika masterprogram. Studierna i årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på grundnivå om 15 högskolepoäng.

  • Bygg och byggprojektledning (BBP)
  • Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
  • Geografisk IT (GIT)
  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
  • Stads- och trafikplanering (STP)

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

De två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av ett masterprogram som formar din specialistinriktning som ingenjör. Samtliga nedan listade masterprogram leder till en civilingenjörsexamen.

Valbara masterprogram

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05