Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar

Jämför fler utbildningarJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Samhällsbyggnad 300 hp

Byt
Matematik

• Envariabelanalys
• Algebra och geometri
• Flervariabelanalys
• Tillämpad statistik

Fysik

• Teknisk mekanik

Programmering

• Numeriska metoder och grundläggande programmering

Naturvetenskap

• Naturresursteori
• Geovetenskap och geoteknik

Informations- och kommunikationsteknik

• GIS och mätningsteknik
• Projektledning och BIM inom samhällsbyggandet

Samhällsbyggnad

• Samhällsbyggnadsprocessen
• Samhällsbyggnadsekonomi
• Samhällsbyggandets regelsystem

Valbar kurs eller inriktning

• Valfria kurser i årskurs 2
• Valfria kurser / spår i årskurs 3
Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 17%
Fysik 4%
Programmering 5%
Naturvetenskap 9%
Informations- och kommunikationsteknik 8%
Samhällsbyggnad 16%
Valbar kurs eller inriktning 33%
Projekt/Examensarbete 8%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(Fastigheter och byggande)
(Husbyggnads- och anläggningsteknik)
(Hållbar samhällsplanering och stadsutformning)
(Miljöteknik och hållbar infrastruktur)
(Transport och geoinformatik)

Jämför med en annan utbildning

Open program selection