Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar
Jämför fler utbildningar
Jämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Energi och miljö 300 hp

Byt
Matematik

• Algebra och geometri
• Differentialekvationer I
• Envariabelanalys
• Flervariabelanalys
• Numeriska metoder och grundläggande programmering
• Sannolikhetsteori och statistik I

Fysik

• Elektromagnetism och vågrörelselära
• Mekanik

Programmering

• Programmeringsteknik

Energi och miljö

• Elkretsanalys för Energi och miljö
• Energisystem
• Grundläggande kemi
• Material- och energibalanser
• Tillämpad termodynamik

Hållbar utveckling

• Ekologi och miljöeffekter
• Energi, Miljö och hållbar utveckling
• Energisystemet i samhället
• Miljöekonomi
• Miljösystemanalys
• Strategier för hållbar utveckling

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 22%
Fysik 8%
Programmering 3%
Energi och miljö 21%
Hållbar utveckling 21%
Valbar kurs eller inriktning 17%
Projekt/Examensarbete 8%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(Hållbar energiteknik)
(Hållbar produktionsutveckling)
(Hållbar samhällsplanering och stadsutformning)
(Kemiteknik för energi och miljö)
(Miljöteknik och hållbar infrastruktur)
(Teknik och hållbar utveckling)

Jämför med en annan utbildning

Open program selection