Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningsprogram
Jämför fler utbildningar
Jämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till programbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Kemiteknik 180 hp

Byt
Matematik

• Matematik
• Matematisk statistik

Fysik

• El-, mät- och reglerteknik

Kemiteknik

• Analytisk kemi
• Analytisk kemi 2
• Allmän kemi 1
• Allmän kemi 2
• Fysikalisk kemi
• Kemiteknik 1
• Kemiteknik 2
• Kemiteknik 3
• Miljöskyddsteknik
• Organisk kemi
• Tillämpad kemi

Bioteknik

• Bioteknik

Breddande färdigheter

• Företagsekonomi
• Hållbar utveckling med kemiingenjören
• Informationsteknik och ingenjörsmetodik
• Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete
• Kemiteknik 2
• Kemiteknik 3
• Miljöskyddsteknik
• Informationsteknik och ingenjörsmetodik

Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 11%
Fysik 3%
Kemiteknik 41%
Bioteknik 4%
Breddande färdigheter 13%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 20%

Jämför med ett annat program

Open program selection