Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningsprogram
Jämför fler utbildningar
Jämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till programbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Medicinsk teknik 180 hp

Byt
Matematik

• Linjär algebra och analys
• Matematisk statistik
• Reglerteknik
• Signaler, system och transformer

Fysik

• Ellära
• EMC-elektronik
• Medicinska bilder

Elektroteknik

• Analog elektronik
• Data- och telekommunikation
• Digitalteknik
• Ellära
• Elektronikdesign, projektkurs
• EMC-elektronik
• Medicinsk mätteknik
• Reglerteknik

Programmering

• Mikrodatorteknik, projektkurs
• Programmering, grundkurs

Medicinsk teknik

• Medicin och medicinsk teknik
• Medicinska bilder
• Medicinsk mätteknik
• Medicinteknisk verksamhet
• Teknik i intensivvård och kirurgi

Breddande färdigheter

• Företagsekonomi och entreprenörskap
• Hållbar utveckling och ergonomi
• Informationsteknik och ingenjörsmetodik
• Medicinteknisk verksamhet

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Elektronikdesign, projektkurs
• Examensarbete
• Mikrodatorteknik, projektkurs

Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Flemingsberg

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 13%
Fysik 2%
Elektroteknik 28%
Programmering 7%
Medicinsk teknik 18%
Breddande färdigheter 11%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 13%

Jämför med ett annat program

Open program selection