Kurser och masterprogram

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Årskurs 1

Det första året får du grundläggande kunskaper inom matematik, programmering, fysik och mekanik, som utbildningen sedan bygger vidare på. Vi ger dig även en introduktion till olika områden av maskintekniken och en inblick i din framtida yrkesroll.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under utbildningens andra år kompletteras kurser inom olika områden av maskintekniken med fortsättningskurser i matematik och mekanik. Du ges även möjlighet att välja en internationell inriktning med språkkurser i franska, tyska eller spanska.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Det tredje året får du möjlighet att fördjupa dig inom valda områden av maskintekniken genom att välja villkorligt valfria kurser. Vilka kurser du väljer styrs av vilket mastersprogram du vill följa under utbildningens två avslutande år. Om du har valt internationell inriktning tillbringar du minst en termin som utbytesstudent vid ett av våra partneruniversitet. Under vårterminen gör du ett kandidatexamensarbete inom ett valt område.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

Under de avslutande två åren följer du ett masterprogram. Varje valbart masterprogram har en profil så att dina kunskaper från utbildningens tre första år fördjupas inom ett specifikt område. Undervisningen sker på engelska och du läser tillsammans med internationella studenter.

Valbara masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för 2020 som består av utbildningsmål och innehåll (.pdf)

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs tre eller fyra

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-02-05