Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser och masterprogram, Maskinteknik 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Maskinteknik

Maskinteknik på KTH är en av Sveriges bredaste utbildningar inom maskinteknik. Du lär dig utveckla tekniska lösningar inom allt från robotar till miljöteknik. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Årskurs 1

Det första året får du grundläggande kunskaper inom matematik, programmering, fysik och mekanik, som utbildningen sedan bygger vidare på. Vi ger dig även en introduktion till olika områden av maskintekniken och en inblick i din framtida yrkesroll.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under utbildningens andra år kompletteras kurser inom olika områden av maskintekniken med fortsättningskurser i matematik och mekanik. Du ges även möjlighet att välja en internationell inriktning med språkkurser i franska, tyska eller spanska.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Det tredje året får du möjlighet att fördjupa dig inom valda områden av maskintekniken genom att välja villkorligt valfria kurser. Vilka kurser du väljer styrs av vilket mastersprogram du vill följa under utbildningens två avslutande år. Om du har valt internationell inriktning tillbringar du minst en termin som utbytesstudent vid ett av våra partneruniversitet. Under vårterminen gör du ett kandidatexamensarbete inom ett valt område.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5 – specialisera dig genom ett masterprogram

De två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av ett masterprogram som formar din specialistinriktning som ingenjör. Undervisningen sker på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen. Samtliga nedan listade masterprogram leder till en civilingenjörsexamen.

Valbara masterprogram

* Endast spår Innovationsledning och produktutveckling

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.  

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05