Jämför utbildningsprogramJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig sedan vidare till programbeskrivningen för att få fördjupad information om bland annat utbildningens kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Farkostteknik 300 hp

  • ExamenCivilingenjör, kandidat, master
  • Längd5 år heltid, 300 högskolepoäng
  • CampusKTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser
28%22%9%13%3%4%5%16%
Matematik28%
Fysik22%
Elektro- och systemteknik9%
Teknisk mekanik13%
Programmering3%
Maskinteknik4%
Valbar kurs eller inriktning5%
Projekt/Examensarbete16%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram
Byt

Jämför med ett annat program