Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämför utbildningar

Jämför fler utbildningarJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Farkostteknik 300 hp

Byt
Matematik

• Flervariabelanalys
• Matematisk och numerisk analys I
• Tillämpad linjär algebra
• Differentialekvationer II
• Optimeringslära
• Sannolikhetsteori och statistik I

Fysik

• Fysik I
• Mekanik I med projekt
• Mekanik II
• Termodynamik

Elektro- och systemteknik

• Reglerteknik, allmän kurs
• Elektroteknik

Teknisk mekanik

• Ljud och vibrationer
• Farkostteknik
• Hållfasthetslära, grundkurs med projekt
• Strömningsmekanik, grundkurs
• Signaler och mekaniska system
• FEM för ingenjörstillämpningar

Programmering

• FEM för ingenjörstillämpningar
• Signaler och mekaniska system
• Tillämpad linjär algebra

Maskinteknik

• Produktutveckling

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 28%
Fysik 22%
Elektro- och systemteknik 9%
Teknisk mekanik 13%
Programmering 3%
Maskinteknik 4%
Valbar kurs eller inriktning 5%
Projekt/Examensarbete 16%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(Datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap)
(Flyg- och rymdteknik)
(Fordonsteknik)
(Hållbar energiteknik)
(Industriell ekonomi)
(Industriell produktutveckling)
(Innovativ energiteknik)
(Integrerad produktdesign)
(Järnvägsteknik)
(Kärnenergiteknik)
(Marina system)
(Systemteknik och robotik)
(Teknisk fysik)
(Teknisk mekanik)
(Tillämpad matematik och beräkningsmatematik)

Jämför med en annan utbildning

Open program selection