Kurser

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på högskoleingenjörsutbildningen i Elektroteknik och datorteknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Årskurs 1

Under första året får du i kursen ingenjörsmetodik jobba i grupp och lär snabbt känna andra studenter på programmet samtidigt som du lär dig grunderna i ingenjörens arbetsmetoder. Kurser i matematik tränar dig i problemlösning och grundläggande kurser i programmering, digitalteknik, datorteknik och ellära ger dig en teknisk grund för kommande studier.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under år två dyker du ner på djupet i hur kretsar och system fungerar. Kurser i signalbehandling, nätverk och kommunikation samt inbyggda system är viktiga för att kunna programmera datorer i tekniska system. Kursen projekt och projekt­metoder lär dig modern metodik för att effektivt kunna delta i industriella utvecklingsprojekt. Kursen utveckling av elektronikprodukter ger dig kunskaper om de bestämmelser som måste uppfyllas för att placera en elektronikprodukt på marknaden.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3  

Under det tredje året får du kunskaper i hur kommunikationssystem fungerar. Många tekniska system idag kommunicerar trådlöst med uppkoppling mot internet. Du går också djupare in i hur digitala system kan konstrueras med hårdvarubeskrivande språk. Här finns två valbara kurser som kan ge dig extra spetskompetens. Det sista du gör i utbildningen är ett tio veckor långt examensarbete som i regel görs självständigt ute på ett företag. Examensarbete 15 hp är obligatoriskt under vårterminen.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Läs mer

Utbildningsplan för 2020 som består av utbildningsmål och innehåll (.pdf)

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs 3

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-10-08