Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) är en av fem skolor vid KTH. Vi forskar och utbildar inom ämnena elektroteknik, datavetenskap, intelligenta system och människocentrerad teknik. Här kan du läsa om vår forskning, utbildningar och senaste nytt på EECS. Verksamheten finns på KTH Kista och KTH Campus.

KTH Kista flyttar till KTH Campus

Verksamheten på KTH Kista kommer från och med vårterminen 2025 succesivt att flyttas till KTH Campus. Flytten ska ge forskare, lärare och studenter mer gemenskap, bättre resurser och närmare samarbete.

Läs mer om KTH Kistas flytt till KTH Campus (internwebben)

EECS utbildningar

På EECS utbildar vi ingenjörer, masterstudenter och forskare inom elektroteknik och datavetenskap. Våra utbildningar finns på två olika campus i Stockholmsområdet.

Utbildning i elektroteknik och datavetenskap

EECS doktorsprogram

EECS institutioner

Senaste nytt från EECS

Bild på flera chips
KTH, Chalmers och Lunds universitet samarbetar kring en satsning för att stärka Sveriges kompetens inom halvledare.

KTH, Chalmers och Lunds universitet stärker svensk halvledarförmåga

En gemensam nämnare i både grön omställning och digitalisering är halvledaren. Trots det lilla chipsets stora betydelse har både Sverige och EU halkat efter. KTH, Lunds universitet, Chalmers tekniska ...

Läs artikeln
En programbar nätverksswitch som användes i forskningen.
En programbar nätverksswitch som användes i forskningen.

Ny lösning inom cybersäkerhet minskar energiförbrukningen signifikant

Genom att förflytta beräkningar för komplexa cybersäkerhetsanalyser till nätverksacceleratorer kan man minska energiförbrukningen med över 30 gånger. Det är en viktig pusselbit när den globala interne...

Läs artikeln
Samuel Lavebrink och Madeleine Lindström

Så stoppar du cyberattacker med honungsfällor

I det ständigt föränderliga landskapet av cyberkrigföring krävs innovativa strategier för att försvara sig mot människokontrollerade cyberattacker. En nyligen genomförd studie av studenter vid KTH för...

Läs artikeln

Kalender

Fler kalenderhändelser