Till innehåll på sidan

Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Skolan för elektroteknik och datavetenskap är en av fem skolor vid KTH. Vår verksamhet omfattar forskning, utbildning och samverkan inom elektroteknik, datavetenskap samt informations- och kommunikationsteknik.

Vi bedriver forskning på grundnivå och tillämpad nivå som möter verkliga samhällsproblem och utmaningar - allt med en vetenskaplig excellens och i samverkan med det omgivande samhället. Våra utbildningar inom elektroteknik och datavetenskap skapar framtidens ingenjörer och forskare.

Nedan återfinns våra forskningsområden indelade i institutioner.

Våra forskningsområden

Datavetenskap

Elektroteknik

Intelligenta system

Människocentrerad teknik

SCiBreak utvecklar ultrasnabb brytare för tågnätet

SCiBreak, en startup med rötter i elkraftverksamheten på KTH, har uppmärksammats med en artikel i Ny Teknik. Artikeln lyfter de snabba brytare SCiBrea...

Läs artikeln

Forskare kan påskynda läkemedelsutvecklingen

Med vanlig dubbelsidig tejp monterade ett team på KTH en chipbaserad modell av en mänsklig tarm och matade den sedan med chilipeppar. Chilin gjorde si...

Läs artikeln
Bild av några flerfamiljshus i en stad. Ett antal parabolantenner återfinns på ett av hustaket, på ett annat återfinns mobilmaster.
"Designing the sound of the future" är ett projekt som går ut på att utforska hur framtiden kommer att låta. Detta när många arbetstillfällen har automatiserats. Foto: Navet.

Ska utforska hur framtiden låter

Navet heter en ny centrumbildning vid KTH där lärosätet samarbetar med Kungliga Musikhögskolan, Konstfack och Stockholms Konstnärliga högskola. I foku...

Läs artikeln

Nyheter

Fler nyheter

Kalender

Fler kalenderhändelser
Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2020-02-19