Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Skolan för elektroteknik och datavetenskap är en av fem skolor vid KTH. Vår verksamhet omfattar forskning, utbildning och samverkan inom elektroteknik, datavetenskap samt informations- och kommunikationsteknik.

Vi bedriver forskning på grundnivå och tillämpad nivå som möter verkliga samhällsproblem och utmaningar - allt med en vetenskaplig excellens och i samverkan med det omgivande samhället. Våra utbildningar inom elektroteknik och datavetenskap skapar framtidens ingenjörer och forskare.

Våra forskningsområden

Här ligger forskarnas accelerometer på en tiokrona för storleksjämförelse.

Grafen möjliggör världens minsta accelerometer

För varje dag som går gör nanoteknik och materialet grafen nya framsteg. Det senaste steget framåt har tagits av forskare vid KTH som lyckats skapa en...

Läs artikeln
Kaos. Robert Lagerström, lektor vid avdelningen nätverk och systemteknik på KTH, summerar vad som stundar om elnätet släcks ner. Foto: Andrey Velikanov.

Svenska forskare hackar elbolag i Europa

Utan elektricitet faller vårt samhälle ihop likt ett korthus. För varje dag som går blir vi därtill allt mer beroende av att elförsörjningen fungerar....

Läs artikeln

A positive side effect of cache monitoring – doing good rather than evil

As billions of internet users demand immediate, reliable access to high-resolution video and social media content through cloud-based apps, how do you...

Läs artikeln

Kalender

Fler kalenderhändelser
Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-03-14