Till innehåll på sidan

Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Skolan för elektroteknik och datavetenskap är en av fem skolor vid KTH. Vår verksamhet omfattar forskning, utbildning och samverkan inom elektroteknik, datavetenskap, intelligenta system och människocentrerad teknik. Vi bedriver forskning på grundnivå och tillämpad nivå som möter verkliga samhällsproblem och utmaningar.

Institutioner

Senaste nytt 

Foto Erik Ottoson Trovalla / Nordiska museet

Nya digitala plattformar kräver nytt tänk kring avfallshantering

Avfallshanteringstjänster som är baserade på crowdsourcing flyttar de juridiska och etiska gränserna för vem som ska ta hand om vårt avfall.

Läs artikeln

Prisad forskning ska utveckla framtidens energimarknader

Maximera social välfärd och integrera förnybara energikällor i energisystemet. Det är vad två metoder med primärt fokus på att beräkna kapacitet och underlätta gränsöverskridande integration av elhand...

Läs artikeln
Foto: Markus Spiske, Unsplash

Nytt verktyg reducerar felrapportering i Java-kod

SORALD åtgärdar regelbrott som uppkommit i SonarQube, ett av de mest populära analysverktygen inom statisk kodning.

Läs artikeln

Kalender

Fler kalenderhändelser
Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2023-02-16