Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Skolan för elektroteknik och datavetenskap är en av fem skolor vid KTH. Vår verksamhet omfattar forskning, utbildning och samverkan inom elektroteknik, datavetenskap samt informations- och kommunikationsteknik.

Vi bedriver forskning på grundnivå och tillämpad nivå som möter verkliga samhällsproblem och utmaningar - allt med en vetenskaplig excellens och i samverkan med det omgivande samhället. Våra utbildningar inom elektroteknik och datavetenskap skapar framtidens ingenjörer och forskare.

Våra forskningsområden

Sara Zahedi och Johan Karlander är programansvariga för det nya civilingenjörsprogrammet Teknisk matematik som startar hösten 2020.

Nya programmet i teknisk matematik möter arbetsmarknadens behov

Djupa och gedigna kunskaper i matematik och programmering. Kunskaper som förbereder för arbete och forskning inom maskininlärning, AI och matematisk m...

Läs artikeln
Att lyssna igenom Kungliga bibliotekets mediearkiv i syfte att göra det sökbart skulle ta 120 människor hela deras arbetsliv att genomföra. Foto: Susanne Kronholm.

Ett av världens största mediearkiv ska bli sökbart

Att omvandla text till tal, och tvärtom. Det är vad KTH-forskaren Jens Edlund med kollegor fått drygt 20 miljoner kronor i anslag för att jobba med. D...

Läs artikeln

CASTOR Software Days - en mötesplats mellan forskning och industri

På mjukvarukonferensen möttes mjukvaruforskare, ingenjörer och studenter för att presentera och diskutera den senaste tekniken och utmaningar inom de ...

Läs artikeln

Kalender

Fler kalenderhändelser
Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-10-23