Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Skolan för elektroteknik och datavetenskap är en av fem skolor vid KTH. Vår verksamhet omfattar forskning, utbildning och samverkan inom elektroteknik, datavetenskap samt informations- och kommunikationsteknik.

Vi bedriver forskning på grundnivå och tillämpad nivå som möter verkliga samhällsproblem och utmaningar - allt med en vetenskaplig excellens och i samverkan med det omgivande samhället. Våra utbildningar inom elektroteknik och datavetenskap skapar framtidens ingenjörer och forskare.

Nedan återfinns våra forskningsområden indelade i institutioner.

Våra forskningsområden

Datavetenskap

Elektroteknik

Intelligenta system

Människocentrerad teknik

EECS studenter vann Swedish AI Society Best AI Master's Thesis Award 2020

 Två studenter vid avdelningen för tal, musik och hörsel, Elias Lousseief and Ulme Wennberg, har tilldelats the Swedish AI Society Best AI Master's Th...

Läs artikeln

SCiBreak utvecklar ultrasnabb brytare för tågnätet

SCiBreak, en startup med rötter i elkraftverksamheten på KTH, har uppmärksammats med en artikel i Ny Teknik. Artikeln lyfter de snabba brytare SCiBrea...

Läs artikeln

Forskare kan påskynda läkemedelsutvecklingen

Med vanlig dubbelsidig tejp monterade ett team på KTH en chipbaserad modell av en mänsklig tarm och matade den sedan med chilipeppar. Chilin gjorde si...

Läs artikeln

Kalender

Fler kalenderhändelser
Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2020-02-19