Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Skolan för elektroteknik och datavetenskap är en av fem skolor vid KTH. Vår verksamhet omfattar forskning, utbildning och samverkan inom elektroteknik, datavetenskap samt informations- och kommunikationsteknik.

Vi bedriver forskning på grundnivå och tillämpad nivå som möter verkliga samhällsproblem och utmaningar - allt med en vetenskaplig excellens och i samverkan med det omgivande samhället. Våra utbildningar inom elektroteknik och datavetenskap skapar framtidens ingenjörer och forskare.

Nedan återfinns våra forskningsområden indelade i institutioner.

Våra forskningsområden

Datavetenskap

Elektroteknik

Intelligenta system

Människocentrerad teknik

Aristides Gionis, ny professor i teoretisk datavetenskap

Vi är glada att välkomna Aristides Gionis som börjat på Avdelningen för teoretisk datavetenskap. Aristides Gionis kommer att arbeta med algoritmer, d...

Läs artikeln
"Designing the sound of the future" är ett projekt som går ut på att utforska hur framtiden kommer att låta. Detta när många arbetstillfällen har automatiserats. Foto: Navet.

Ska utforska hur framtiden låter

Navet heter en ny centrumbildning vid KTH där lärosätet samarbetar med Kungliga Musikhögskolan, Konstfack och Stockholms Konstnärliga högskola. I foku...

Läs artikeln
Så här påverkar artificiell intelligens FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, grupperade på miljö, ekonomi och samhälle. Illustration: David Callahan.

AI lösningen på politisk stabilitet, klimatproblem och fattigdom

Nu har forskare från bland annat KTH granskat vilken roll artificiell intelligens (AI) kan spela för att vi ska nå FN:s 17 globala mål för hållbar utv...

Läs artikeln

Nyheter

Fler nyheter

Kalender

Fler kalenderhändelser
Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2020-02-19