Till innehåll på sidan

Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Skolan för elektroteknik och datavetenskap är en av fem skolor vid KTH. Vår verksamhet omfattar forskning, utbildning och samverkan inom elektroteknik, datavetenskap samt informations- och kommunikationsteknik.

Vi bedriver forskning på grundnivå och tillämpad nivå som möter verkliga samhällsproblem och utmaningar - allt med en vetenskaplig excellens och i samverkan med det omgivande samhället. Våra utbildningar inom elektroteknik och datavetenskap skapar framtidens ingenjörer och forskare.

Institutioner

Foto av en målning föreställande en person i halvfigur.
Konstverket ”Edmond de Belamy” anses vara genombrottet för AI-skapad konst (bilden är beskuren). (Foto: Obvious)

Vad händer när AI skapar mer konst och musik?

Våra datorer tar en större plats i det kreativa arbetet att skapa konst, artiklar och musik. Därmed uppstår en rad nya utmaningar och bland dem finns ...

Läs artikeln
Bild visar ett huvud och nätverkspunkter som symbol för artificiell intelligens
Artificell intelligens och maskininlärning är grunden i en uppdragsutbildning som KTH och Ericsson tagit fram tillsammans. (Foto: Istock)

Samarbete bakom unik AI utbildning

KTH har tillsammans med Ericsson tagit fram en unik uppdragsutbildning inom maskininlärning och AI. Just nu sitter 30 Ericsson-ingenjörer runt om i vä...

Läs artikeln
Bild på provsticka
Att behandla människor som inte har urinvägsinfektion kan göra dem sjukare, men framför allt så bidrar det till en ökad antibiotikaresistens i samhället. Foto: Emre Iseri

Det första välfungerande hemmatestet för urinvägsinfektioner

Nu har forskare vid KTH tagit fram och utvärderat en teststicka som med tillräcklig hög känslighet kan upptäcka bakterier i urin. Två av poängerna med...

Läs artikeln

Kalender

Fler kalenderhändelser
Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2021-08-19