Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Skolan för elektroteknik och datavetenskap är en av fem skolor vid KTH. Vår verksamhet omfattar forskning, utbildning och samverkan inom elektroteknik, datavetenskap samt informations- och kommunikationsteknik.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap startades 1 januari 2018 och är resultatet av en sammanlagning av tre verksamheter: skolan för elektro- och systemteknik, skolan för datavetenskap och kommunikation samt skolan för informations- och kommunikationsteknik.

Vi finns på KTH:s campus i Kista och centralt på KTH:s campus på Valhallavägen.

Forskning

Forskningen som bedrivs på skolan är internationellt framstående och hamnar högt på rankinglistor inom sitt område. Skolan består av 16 avdelningar och fem centrumbildningar där totalt. Totalt har skolan närmare 200 fakultet, 150 forskande och undervisande personal samt 500 doktorander.

Våra forskningsområden är: 

På skolan finns fem centrumbildningar som stärker arbetet med samverkan mot industri och akademi: 

Utbildning

På grundnivå ansvarar skolan för fyra civilingenjörsutbildningar, tre högskoleprogram samt en engelskspråkig kandidatutbildning inom elektro- och datateknik. På avancerad nivå ansvarar vi för 15 masterprogram som ges på engelska. Skolan har även ett stort antal doktorander (ca 500) som går på något av våra fyra program på forskarnivå. 

Totalt utbildar vi cirka 4400 studenter varje år.

Läs om våra utbildningar

Samverkan

Skolan samarbetar strategiskt med flera större företag och organisationer, bland andra ABB, SAAB, Ericsson och Svenska kraftnät. Bland vår fakultet finns tio adjungerade professorer.

Läs om vårt arbete med samverkan

Till sidans topp