Till innehåll på sidan

Avdelningen för mikro- och nanosystem

Avdelningen för mikro- och nanosystem fokuserar på mikro- och nanoelektromekaniska system (MEMS/NEMS) och dess tillämpningar inom områden som medicin (MedMEMS), bioteknologi (BioMEMS) och komponenter för optik (OptoMEMS) och radiofrekvenssignaler (RFMEMS).

Avdelningen är en del av Institutionen för intelligenta system vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.  

För mer information om avdelningen för mikro- och nanosystem besök vår engelska webbsida .

Forskningsområden

Kalender

Senaste publikationerna

[1]
E. Caffarel-Salvador et al., "A microneedle platform for buccal macromolecule delivery," Science Advances, vol. 7, no. 4, 2021.
[2]
Z. Xinghai, "Advanced MEMS Technology for Terahertz Frequencies," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-EECS-AVL, 2021:21, 2021.
[3]
A. Y. Takabayashi et al., "Broadband Compact Single-Pole Double-Throw Silicon Photonic MEMS Switch," Journal of microelectromechanical systems, vol. 30, no. 2, s. 322-329, 2021.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal