Till innehåll på sidan

Avdelningen för mikro- och nanosystem

Avdelningen för mikro- och nanosystem (MST) fokuserar på mikro- och nanoelektromekaniska system (MEMS/NEMS) och dess tillämpningar inom områden som medicin (MedMEMS), bioteknologi (BioMEMS) och komponenter för optik (OptoMEMS) och radiofrekvenssignaler (RFMEMS).

Avdelningen är en del av Institutionen för intelligenta system vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.  

För mer information om avdelningen för mikro- och nanosystem besök vår engelska webbsida .

Forskningsområden

Kalender

Senaste publikationerna

[1]
P.-H. Huang, "Femtosecond Laser Microfabrication of Glasses and 2D Materials for Photonics and Energy Storage," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-EECS-AVL, 2023:84, 2023.
[2]
L.-L. Lai et al., "Picoliter-volume refractive index sensor 3D-printed in silica glass on an optical fiber tip," i 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2023, 2023.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal