Till innehåll på sidan

Avdelningen för mikro- och nanosystem

Avdelningen för mikro- och nanosystem fokuserar på mikro- och nanoelektromekaniska system (MEMS/NEMS) och dess tillämpningar inom områden som medicin (MedMEMS), bioteknologi (BioMEMS) och komponenter för optik (OptoMEMS) och radiofrekvenssignaler (RFMEMS).

Avdelningen är en del av Institutionen för intelligenta system vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.  

För mer information om avdelningen för mikro- och nanosystem besök vår engelska webbsida .

Forskningsområden

Kalender

Senaste publikationerna

[1]
A. Gomez-Torrent et al., "A Low-Profile and High-Gain Frequency Beam Steering Subterahertz Antenna Enabled by Silicon Micromachining," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 68, no. 2, s. 672-682, 2020.
[2]
C. Errando-Herranz et al., "MEMS for Photonic Integrated Circuits," IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 26, no. 2, s. 1-16, 2020.
[3]
F. Ribet, "Integrated microsystems for continuous glucose monitoring, interstitial fluid sampling and digital microfluidics," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-EECS-AVL, 2020:7, 2020.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal