Till innehåll på sidan

Avdelningen för mikro- och nanosystem

Avdelningen för mikro- och nanosystem fokuserar på mikro- och nanoelektromekaniska system (MEMS/NEMS) och dess tillämpningar inom områden som medicin (MedMEMS), bioteknologi (BioMEMS) och komponenter för optik (OptoMEMS) och radiofrekvenssignaler (RFMEMS).

Avdelningen är en del av Institutionen för intelligenta system vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.  

För mer information om avdelningen för mikro- och nanosystem besök vår engelska webbsida .

Forskningsområden

Kalender

Senaste publikationerna

[1]
A. Quellmalz et al., "Large-Area Integration of Two-Dimensional Materials and Their Heterostructures Using Wafer Bonding," Nature Communications, vol. 12, s. 917, 2021.
[2]
A. Gomez-Torrent et al., "A Low-Profile and High-Gain Frequency Beam Steering Subterahertz Antenna Enabled by Silicon Micromachining," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 68, no. 2, s. 672-682, 2020.
[3]
C. Errando-Herranz et al., "MEMS for Photonic Integrated Circuits," IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 26, no. 2, s. 1-16, 2020.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal