Till innehåll på sidan

Avdelningen för mikro- och nanosystem

Avdelningen för mikro- och nanosystem fokuserar på mikro- och nanoelektromekaniska system (MEMS/NEMS) och dess tillämpningar inom områden som medicin (MedMEMS), bioteknologi (BioMEMS) och komponenter för optik (OptoMEMS) och radiofrekvenssignaler (RFMEMS).

Avdelningen är en del av Institutionen för intelligenta system vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.  

För mer information om avdelningen för mikro- och nanosystem besök vår engelska webbsida .

Forskningsområden

Kalender

Senaste publikationerna

[1]
A. Quellmalz et al., "Large-Area Integration of Two-Dimensional Materials and Their Heterostructures Using Wafer Bonding," Nature Communications, vol. 12, s. 917, 2021.
[2]
A. Gomez-Torrent et al., "A Low-Profile and High-Gain Frequency Beam Steering Subterahertz Antenna Enabled by Silicon Micromachining," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 68, no. 2, s. 672-682, 2020.
[3]
A. Gomez-Torrent et al., "A 38 dBi Gain, Low-Loss, Flat Array Antenna for 320 GHz to 400 GHz Enabled by Silicon-On-Insulator Micromachining," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 68, no. 6, s. 4450-4458, 2020.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal