Till innehåll på sidan

Avdelningen för tal, musik och hörsel

Forskning vid avdelningen för tal, musik och hörsel (TMH) tvärvetenskaplig och involverar bland annat lingvistik, fonetik, visuell och auditiv perception, kognitionsvetenskap och experimentell psykologi. Forskningen tar avstamp i ett ingenjörsnära modelltänkande, och utgör en stadig grund för utveckling av multimodala system där tal, musik, ljud och gester kombineras för att skapa människolik kommunikation.

Avdelningen är en del av Institutionen för Intelligenta System  vid skolan för Elektroteknik och Datavetenskap .

Forskningsområden

Nedan kan du läsa om de olika forskningsområdena, informationen finns endast på engelska.

Fler event