Till innehåll på sidan

Avdelningen för tal, musik och hörsel

Forskning vid avdelningen för tal, musik och hörsel (TMH) tvärvetenskaplig och involverar bland annat lingvistik, fonetik, visuell och auditiv perception, kognitionsvetenskap och experimentell psykologi. Forskningen tar avstamp i ett ingenjörsnära modelltänkande, och utgör en stadig grund för utveckling av multimodala system där tal, musik, ljud och gester kombineras för att skapa människolik kommunikation.

Forskningsområden

News

Avdelningen är en del av Institutionen för Intelligenta System  vid skolan för Elektroteknik och Datavetenskap .

Nedan kan du läsa om de olika forskningsområdena, informationen finns endast på engelska.

Senaste Publikationer

[1]
Traum, D., Skantze, G., Nishizaki, H., Higashinaka, R., Minato, T. & Nagai, T. (2024). Special issue on multimodal processing and robotics for dialogue systems (Part II). Advanced Robotics, 38(4), 193-194.
[2]
Borg, A., Parodis, I., Skantze, G. (2024). Creating Virtual Patients using Robots and Large Language Models: A Preliminary Study with Medical Students. I HRI 2024 Companion - Companion of the 2024 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. (s. 273-277). Association for Computing Machinery (ACM).
[3]
Ashkenazi, S., Skantze, G., Stuart-Smith, J., Foster, M. E. (2024). Goes to the Heart: Speaking the User's Native Language. I HRI 2024 Companion - Companion of the 2024 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. (s. 214-218). Association for Computing Machinery (ACM).
[4]
Kamelabad, A. M. (2024). The Qestion Is Not Whether; It Is How!. I HRI 2024 Companion - Companion of the 2024 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. (s. 112-114). Association for Computing Machinery (ACM).
[5]
Irfan, B., Staffa, M., Bobu, A., Churamani, N. (2024). Lifelong Learning and Personalization in Long-Term Human-Robot Interaction (LEAP-HRI): Open-World Learning. I HRI 2024 Companion - Companion of the 2024 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. (s. 1323-1325). Association for Computing Machinery (ACM).
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal