Till innehåll på sidan

Avdelningen för nätverk och systemteknik

Avdelningen för nätverk och systemteknik (NSE) bedriver forskning och tillhandahåller utbildning och tjänster till vårt samhälle kring de flesta aspekter av nätverk och system. Vi arbetar med projektledning av systemteknik, systemdesign, arkitektur och säkerhet samt system- och tjänstehantering.

Övergripande bild av en stad med massor av uppkopplade prylar.

Avdelningen är en del av Institutionen för datavetenskap  vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap .

För mer information om avdelningen för nätverk och systemteknik, besök vår engelska webbsida .