Till innehåll på sidan

Avdelningen för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik är ett multidiciplinärt fält som använder avancerade beräkningsmetoder för att förstå och lösa komplexa problem. Avdelningen utvecklar metoder, beräkningsmiljöer och dataanalysmöjligheter för att lösa vetenskapliga frågor i multidiciplinära sammanhang och som formar framtidens beräkningsteknik.

Forskningsområden

Meet the division

Senaste publikationerna

[1]
M. I. Andersson, F. Liu och S. Markidis, "Anderson Accelerated PMHSS for Complex-Symmetric Linear Systems," i Proceedings of the 2024 SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing (PP), 2024, s. 39-52.
[2]
S. Zojaji, "Embodying Politeness in Persuasive Humanoid Agents for Small Group Scenarios," Doktorsavhandling Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-EECS-AVL, 2024:14, 2024.
[3]
S. Zojaji et al., "Join Me Here if You Will : Investigating Embodiment and Politeness Behaviors When Joining Small Groups of Humans, Robots, and Virtual Characters," i CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’24), Oʻahu, Hawaiʻi, USA, 11-16 May 2024, 2024.

Nyheter

AI i kodning prisas för påverkan

Länge var kodning manuell men 2009 kom Martin Monperrus, professor i programvaruteknik på KTH, och hans team på att inbyggd AI skulle kunna hjälpa till att ge förslag. Det verktyget har förändrat vard...

Läs artikeln
En pojke sitter och skriver vid ett bord tillsammans med andra barn
En ny studie visar hur komplicerad men samordnad inlärning kan ske i våra hjärnor, mycket tack vara dopamin. Det skickar mycket mer detaljerad information till de andra hjärncellerna än vad som tidigare varit känt, vilket möjliggör snabbare inlärning. Bild: Santi Vedri/Unsplash

Dopaminets dolda roll i vår hjärna

Neuromodulatorer i hjärnan formar vår förmåga att lära oss mycket bättre än man tidigare trott.

Läs artikeln
Ett äldre par promenerar på en väg och håller om varandra.
En metod kan påskynda diagnos och eventuellt behandling av patienter, och hjälpa hjärnan att återgå till en mer hälsosam aktivitet. Bild: Format Arw/Unsplash

Bättre analysering kan förbättra diagnostiken av Parkinsons sjukdom

Bättre och tydligare data hjälper oss att förstå hur omfattande lokala nätverk i hjärnan påverkas hos patienter.

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:Webbredaktörer på EECS
Tillhör: Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik
Senast ändrad: 2023-11-06