Till innehåll på sidan

Avdelningen för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik är ett multidiciplinärt fält som använder avancerade beräkningsmetoder för att förstå och lösa komplexa problem. Avdelningen utvecklar metoder, beräkningsmiljöer och dataanalysmöjligheter för att lösa vetenskapliga frågor i multidiciplinära sammanhang och som formar framtidens beräkningsteknik.

Årets EECS-pris 2020 till lärare på CST

Kursen DD1393 Mjukvarukonstruktion, som leds av Dena Hussain, universitetsadjunkt och Björn Thuresson, prejektledare för VIC-studion, erhåller priset för sin förmåga att skapa samverkan mellan svenska organisationer och studenter, genom att få studenterna att lösa verkliga problem i projekt som tillhandahålls av organisationerna. Projekten har, tillsammans med gästföreläsningar och mentorskap, förbättrat skolans kontaktnät avsevärt. Att många framgångsrika projekt rapporterats i svenska nyheter har också på ett betydande sätt uppmärksammat skolans utbildningsverksamhet.

En intervju med Dena Hussain och Björn Thuresson kan ses .

Forskningsområden

Avdelningen är en del av Institutionen för datavetenskap vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Nedan kan du läsa om de olika forskningsområdena. Informationen finns endast på engelska. 

Kalender

Innehållsansvarig:Webbredaktörer på EECS
Tillhör: Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik
Senast ändrad: 2023-02-03