Till innehåll på sidan

Institutionen för Elkraftteknik

Forskningen och utbildningen vid avdelningen för elkraftteknik täcker områden som elmarknader, förnybar elproduktion och dess integration i systemet, kraftsystemdynamik, drift och styrning, kraftelektronik och dess tillämpning i nätet, elektriska enheter och maskiner och deras tillämpningar inom eltransport samt fjädrande kommunikations- och styrsystem.

Forskningsområden

Elektriska maskiner och system

Vi forskar på elektriska system som till största delen produceras av elektriska maskiner och förbrukas av elektriska maskiner inom industri-, transport- och bostadssektorerna.

Elmarknader

Vi forskar för en effektiv drift av elmarknaderna är avgörande för samhällets utveckling. Integration av stora mängder förnybara intermittenta energikällor medför nya utmaningar när det gäller driften av kraftsystem och utformningen av elmarknaderna.

Kraftelektronik

Forskning inom kraftelektronik handlar om högeffektiv och kontrollerbar omvandling av elkraft. Det finns i produktion av förnybar energi, elöverföring, elektriska transporter, strömförsörjning, industriella motordrivningar, lagring av elektrisk energi och belysningstillämpningar.

Elsystem, drift och kontroll

Vårt mål är att utveckla modeller, metoder, verktyg och styrstrategier för att upprätthålla en säker och tillförlitlig drift av kraftsystem på ett kostnadseffektivt sätt.

Möt avdelningen

Senaste publikationerna

[1]
L. Zhao, X. Wang och Z. Jin, "Impedance-Based Dynamics Analysis for DC-Link Voltage-Synchronized Voltage-Source Converters," IEEE transactions on power electronics, vol. 38, no. 9, s. 10829-10844, 2023.
[2]
H. Wu och X. Wang, "Control of Grid-Forming VSCs : A Perspective of Adaptive FastSlow Internal Voltage Source," IEEE transactions on power electronics, vol. 38, no. 8, s. 10151-10169, 2023.
[3]
M. Asoodar et al., "A Computationally Efficient Model for Large-Scale Energy Storage Systems With Active Voltage Balancing in Modular Multilevel Converters," i 2023 IEEE Applied Power Electronics Conference And Exposition, APEC, 2023, s. 2973-2978.