Till innehåll på sidan

Elkraftteknik

Forskningen och utbildningen vid avdelningen för elkraftteknik täcker områden som elmarknader, förnybar elproduktion och dess integration i systemet, kraftsystemdynamik, drift och styrning, kraftelektronik och dess tillämpning i nätet, elektriska enheter och maskiner och deras tillämpningar inom eltransport samt fjädrande kommunikations- och styrsystem.

Avdelningen är en del av Skolan för elektroteknik och datavetenskap.  vid KTH.

För mer information om avdelningen för elkraftteknik, besök vår engelska webbsida .

Forskningsområden