Till innehåll på sidan

Samverkan

KTH har lång och positiv erfarenhet av att samarbeta med företag, forskningsinstitut, myndigheter, kommuner och landsting. Skolan för elektroteknik och datavetenskap har en väl utvecklad samverkan med industrin, offentlig sektor och andra organisationer, främst inom teknik- och forskningsområdet.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap arbetar med samverkan mot industri och offentlig sektor inom både utbildning och forskning. Vi har samarbeten med flera av KTH:s strategiska partners, bland andra ABB, Scania och Ericsson, och på skolan finns flertalet adjungerade professorer.

Samverkan på KTH

KTH har nära samverkan med flera stora företag och organisationer i regionen. Centralt arbetar KTH brett med samverkan, bland annat genom partnerskap, utvecklingsprojekt, alumnrelationer, exjobb och kompetensförsörjning.

Läs om KTH:s arbete med samverkan

Information om exjobb

Är du intresserad av att samverka med Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)? kontakta samverkanskommunikatör Alexandra Leyton 

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2023-02-27