Till innehåll på sidan

Avdelningen för teoretisk datalogi

Vid avdelningen för teoretisk datalogi (TCS) studeras grunderna för effektiva
och korrekta algoritmer och programvara. Tillämpningar finns inom
programutvecklingsteknik, datasäkerhet, kryptografi, verifiering och
SAT-lösning, språkteknologi och datadidaktik. Nedan kan du läsa om de olika forskningsområdena, informationen finns endast på engelska.

Avdelningen är en del av Insitutionen för datavetenskap vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Kalender