Till innehåll på sidan

Avdelningen för teoretisk datalogi

Vid avdelningen för teoretisk datalogi (TCS) studeras grunderna för effektiva
och korrekta algoritmer och programvara. Tillämpningar finns inom
programutvecklingsteknik, datasäkerhet, kryptografi, verifiering och
SAT-lösning, språkteknologi och datadidaktik. Nedan kan du läsa om de olika forskningsområdena, informationen finns endast på engelska.

Forskningsområden 

Beräkningskomplexitet

Att lösa ett beräkningsproblem kräver resurser och den grundläggande frågan som studeras inom detta forskningsområde är att, så nära som möjligt, bestämma beräkningssvårigheten för grundläggande problem.

Datasäkerhet

Vi studerar hur fördröjningar och fel i nätverkskommunikationen påverkar beteendet hos nätverksbaserad programvara, där felhantering är svår att testa med konventionella metoder.

Datadidaktik

Forskning om datavetenskaplig utbildning är ett tvärvetenskapligt område som syftar till att öka förståelsen för hur studenter lär sig datavetenskap och hur undervisningen och bedömningen av datavetenskap kan förbättras.

Dataanalysens grunder

Datavetenskap har vuxit fram som en viktig disciplin för att omvandla tillgängliga data till kunskapsprodukter som ger insikter i motsvarande domäner, förbättrar beslutsfattandet och påskyndar vetenskapliga upptäckter.

Konstruktion och analys av programvara

En av dagens stora tekniska och samhälleliga utmaningar är att kunna producera mjukvarusystem som beter sig på ett tillförlitligt och förutsägbart sätt. Vi forskar om olika sätt att bemästra programvarukomplexitet.

Träffa avdelningen 

Senaste publikationerna

[1]
S. Bobadilla et al., "SOBO : A Feedback Bot to Nudge Code Quality in Programming Courses," IEEE Software, vol. 41, no. 2, s. 68-76, 2024.
[2]
H. Ye och M. Monperrus, "ITER : Iterative Neural Repair for Multi-Location Patches," i ICSE 2024 - Proceedings of the 46th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering, 2024.
[3]
C. Lidström, "Automated Deductive Verification of Safety-Critical Embedded Software," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-EECS-AVL, 2024:17, 2024.

Nyheter

Samuel Lavebrink och Madeleine Lindström

Så stoppar du cyberattacker med honungsfällor

I det ständigt föränderliga landskapet av cyberkrigföring krävs innovativa strategier för att försvara sig mot människokontrollerade cyberattacker. En nyligen genomförd studie av studenter vid KTH för...

Läs artikeln

Cyrille Artho ny föreståndare för CASTOR

Cyrille Artho är ny föreståndare för forskningscentret CASTOR Software Research Centre. Han har bott i Japan i 11 år, där han har arbetat med analys av nätverksmjukvara och testning tillsammans med mj...

Läs artikeln
Foto: Markus Spiske, Unsplash

Nytt verktyg reducerar felrapportering i Java-kod

SORALD åtgärdar regelbrott som uppkommit i SonarQube, ett av de mest populära analysverktygen inom statisk kodning.

Läs artikeln

Kalender