Till innehåll på sidan

Avdelningen för elektronik och inbyggda system

Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom inbyggda system, elektronik, integrerade komponenter och kretsar samt industriell och medicinsk elektronik.

Avdelningen är en del av Institutionen för elektroteknik vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap . För mer information om oss hänvisar vi till avdelningens engelska webbsida .

Forskningsområden

Senaste publikationer

[1]
D. Mukherjee et al., "Deposition of diamond films on single crystalline silicon carbide substrates," Diamond and related materials, vol. 101, 2020.
[2]
[3]
K. Garidis, "Applications of Si1-xGex alloys for Ge devices and monolithic 3D integration," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-EECS-AVL, 2020:5, 2020.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal