Till innehåll på sidan

Avdelningen för elektronik och inbyggda system

Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom inbyggda system, elektronik, integrerade komponenter och kretsar samt industriell och medicinsk elektronik.

Avdelningen är en del av Institutionen för elektroteknik vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap . För mer information om oss hänvisar vi till avdelningens engelska webbsida .

Forskningsområden

Kalender

Senaste publikationer

[1]
Y.-K. Huang, A. Rusu och S. Rodriguez, "A Current Monitoring and Over-Current Detection Circuit for Safe Electrical Stimulation," IEEE Transactions on Circuits and Systems - II - Express Briefs, vol. 70, no. 5, s. 1684-1688, 2023.
[2]
D. I. Albertsson, "Spintronic and Electronic Oscillators for Magnetic Field Sensing and Ising Machines," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-EECS-AVL, 2023:45, 2023.
[3]
D. I. Albertsson och A. Rusu, "Ising Machine Based on Bifurcations in a Network of Duffing Oscillators," i 56th IEEE International Symposium on Circuit and Systems, Monterey, California, May 21-25, 2023, 2023.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal