Till innehåll på sidan

Om avdelningen

Avdelningen för elektronik och inbyggda system är en av 16 avdelningar vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Avdelningen består av ungefär 50 personer varav tio är professorer och tre är universitetslektorer. 

Personallista

Ledning

Carl-Mikael Zetterling är avdelningschef.

Carl-Mikael Zetterling
Carl-Mikael Zetterling
professor, avdelningschef +4687904344

Ahmed Hemani är vice avdelningschef.

Tillhör: Elektronik
Senast ändrad: 2020-11-13