Till innehåll på sidan

Forskning bakom mobilmasters effektivitet – en av de mest välciterade

Publicerad 2023-11-27

Forskningen bakom att använda mobilmaster med många små elektriskt styrbara antenner har hamnat på Clarivates årliga lista Clarivate Highly Cited Researcers 2023.

– Det är naturligtvis väldigt roligt och hedrande. Även om bara mitt namn nämns i sammanhanget är det en laginsats där många doktorander, postdoktorer och kollegor bidragit, säger Emil Björnson, professor i trådlös kommunikation.

Redan 2012 började Emil Björnson arbeta med att försöka få ut den nya tekniken som använder mobilmaster med hundratals små elektriskt styrbara antenner. Det möjliggör att skicka riktade signaler till många mobiltelefoner samtidigt i stället för att låta de turas om. Denna teknik som kallas”Massive MIMO är idag en grundkomponent i 5G och nu har alltså forskningen hamnat på ​​​​​​​Clarivates årliga lista ​​​​​​​.

– För tio år sedan var det få som trodde på den här tekniken men efter hårt arbete lyckades vi övertyga forskarvärlden och industrin. Det i sin tur har lett till snabbare uppkoppling i 5G genom de koncept och algoritmer som vi utvecklat och publicerat i artiklar och böcker, berättar han.

Nu handlar det om effektivitet

Datatrafiken i mobilnäten har under de senare åren ökat med 40 procent per år och nu står tekniken inför ytterligare ett språng, men Emil Björnson menar att det språnget handlar om effektivitet.

– Framtidens ekonomiska tillväxt skapas genom digitalisering där vi kopplar samman apparater och använder de mer effektivt än idag. Trådlös teknik möjliggör detta. I dag ser vi också stora variationer i mobiltäckning och där tror jag att fokus kommer att skifta från att göra tekniken snabbare till att den blir mer tillgänglig, pålitlig och hållbar.

Emelie Smedslund ​​​​​​​