Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt helhetsgrepp behövs inom trådlös forskning

Publicerad 2023-10-17

Utmaningarna inom industrin ökar när vi går mot ett digitaliserat samhälle där allt ska vara uppkopplat. Kampen om de sällsynta jordartsmetaller som behöver finnas i våra batterier hårdnar, frågan om energitillgång har seglat upp och samtidigt finns en stor rättviseaspekt där en stor del av jordens befolkning fortfarande saknar tillgång till både 5G-mobiler och internet.

Vad krävs då för att bygga ett pålitligt samhälle som är digitaliserat? Emil Björnson, professor i trådlös kommunikation menar att forskningen behöver fokusera mer på ett helhetsgrepp från material till användning.

– Det pratas mycket om det digitaliserade samhället men lite om att vi till exempel saknar material för alla batterier som krävs, särskilt för elbilar, eller kring rättvise aspekten att många i världen faktiskt saknar mobilt bredband och täckning, säger han.

I dag handlar mycket om hur mobilnätet kan bli snabbare, medan energi- och materialåtgång i tillverkning och användning kommer i andra hand.

För att vända på perspektiven startas nu ett kompetenscentrum på KTH kring trådlös kommunikation där både Ericsson, Saab, ABB och RISE är viktiga aktörer.

– Det är dags att sätta ner foten och säga att nu är nätet tillräckligt snabbt där täckningen är bra och i stället fokusera på att göra det mer hållbart och skapa en robust täckning. Rättviseaspekten är också viktig i ett helhetsperspektiv, där man talar om att jordens befolkning är digitalt uppdelad och där vi behöver titta på hur vi kan utveckla en teknik som fungerar i bra överallt i världen.

Emil Björnson

Framtiden modulär

Emil Björnson menar att framtidens teknik är modulär, där man kan skapa optimerade block som kan sättas ihop som legobitar till små och stora mobilmaster som passar såväl för krävande stadsmiljöer som landsbygd.

– Tillgång på trådlös teknik innebär också att människor i utvecklingsländer kan komma i kapp och få tillgång till både internet och digitalisering. Det i sin tur skapar nya utvecklingsmöjligheter för kvinnor i dessa länder som får tillgång till samma teknik, säger han.

En annan viktig fråga är tillgång och användning av energi, där fokuset idag ligger på energikostnaderna när nätet används. Framtidens fokus måste inkludera energi och material vid tillverkning.

– Vi kan tydligt se redan idag att de sällsynta jordartsmetaller som behövs för att tillverka batterier inte kommer räcka till i samhället och detsamma gäller andra material. I vårt center fokuserar vi på att göra materialen i antenner mer hållbara.

Lyfta utmaningarna 

Att mer forskning behövs är han övertygad om och det gäller att samla olika aktörer och kompetenser för att lyfta de olika utmaningarna och hitta sätt för att öka hållbarheten. Ett första steg inom det nya centret blir därför att sätta i gång med just forskning och både rekrytera nya doktorander, postdoktorer och associera befintliga forskare med centret.

– Mitt största mål är inspirera andra forskare genom att sätta ljuset på de här aspekterna. Det finns också en ekonomisk aspekt där digitalisering kommer driva tillväxten i samhället och då är trådlös uppkoppling ryggraden. Tittar man på mängden information som skickas trådlöst så ökar den med 30 – 40 procent varje år och där behöver vi också lyfta hållbarhet och närhetsprincipen. Problemet är att välja vilken mobilmast och server som ska hantera de överföringar och beräkningar som varje service kräver, säger han.

Emelie Smedslund

Emil Björnson
Emil Björnson professor, vice avdelningschef emilbjo@kth.se 087904223 Profil