Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Emil Björnson

Profilbild av Emil Björnson

PROFESSOR, VICE AVDELNINGSCHEF


Om mig

Emil Björnson är professor i trådlös kommunikation på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Han fick en civilingenjörsexamen i teknisk matematik från Lunds universitet, Sverige, 2007, och en doktorsexamen i telekommunikation från KTH 2011. Från 2012 till 2014 var han postdoktor vid Alcatel-Lucent Chair on Flexible Radio, SUPELEC, Frankrike. Från 2014 till 2021 hade han olika fakultetstjänster på Linköpings universitet, Sverige. Han var gästprofessor på KTH 2020-2021, innan han fick en fast anställning 2022.

Han har skrivit böckerna Optimal Resource Allocation in Coordinated Multi-Cell Systems (2013), Massive MIMO Networks: Spectral, Energy, and Hardware Efficiency (2017), Foundations of User-Centric Cell-Free Massive MIMO (2021) och Introduction to Multiple Antenna Communications and Reconfigurable Surfaces (2024). Han är dedikerad till reproducerbar forskning och har gjort mycket simuleringskod öppet tillgänglig. Han forskar om MIMO-kommunikation, radioresursallokering, maskininlärning för kommunikation och energieffektivitet. Han har varit redaktör för flera IEEE transactions och magasin.

Han har forskat om MIMO i 18 år, hans artiklar har fått mer än 28 000 citeringar och han har lämnat in mer än 25 patentansökningar. Han leder podcasten Wireless Future och har en populär YouTube-kanal med samma namn. Han är IEEE Fellow, Wallenberg Academy Fellow, Digital Futures Fellow och SSF Future Research Leader. Han har mottagit 2014 Outstanding Young Researcher Award från IEEE ComSoc EMEA, 2015 Ingvar Carlsson Award, 2016 Best Ph.D. Pris från EURASIP, 2018 och 2022 IEEE Marconi Prize Paper Awards, 2023 IEEE ComSoc Outstanding Paper Award, 2019 EURASIP Early Career Award, 2019 IEEE Communications Society Fred W. Ellersick Prize, 2019 IEEE Signal Processing Magazine Best Column Award, 2020 Pierre-Simon Laplace Early Career Technical Achievement Award, 2020 CTTC Early Achievement Award och 2021 IEEE ComSoc RCC Early Achievement Award. Han var också medförfattare till artiklar som fick Best Paper Awards vid konferenserna WCSP 2009, IEEE CAMSAP 2011, IEEE SAM 2014, IEEE WCNC 2014, IEEE ICC 2015 och WCSP 2017.

Länk till komplett Curriculum vitae (CV)


Kurser

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (DA256X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (DA258X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot inbyggda system, avancerad nivå (DA248X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå (DA246X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot programvaruteknik för distribuerade system, avancerad nivå (DA240X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datateknik, grundnivå (II142X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektronik och datorteknik, grundnivå (IL142X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (EA256X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (EA258X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot information och nätverksteknologi, avancerad nivå (EA260X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå (EA246X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA238X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå (II143X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom informationsteknik, grundnivå (IA150X), examinator | Kurswebb

Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande (II2202), lärare | Kurswebb

Mobila nätverk och tjänster (IK2560), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Radionät (IK2510), lärare | Kurswebb

Teoretiska grunder för trådlös kommunikation (FEO3280), lärare | Kurswebb