Hoppa till huvudinnehållet

Emil Björnson

Profilbild av Emil Björnson

PROFESSOR, VICE AVDELNINGSCHEF


Om mig

Emil Björnson tog civilingenjörsexamen i teknisk matematik på Lunds universitet 2007 och teknologie doktorsexamen i telekommunikation på Kungliga tekniska högskolan (KTH) 2011. Från 2012 till 2014 hade han en postdoktortjänst på SUPELEC i Frankrike. Från 2014 till 2021, hade han olika lärartjänster på Linköpings universtitet. 2020-2021 var han gästprofessor på deltid på KTH. Från 2022 är han professor i trådlös kommunikation på KTH.

Han har skrivit böckerna ”Optimal Resource Allocation in Coordinated Multi-Cell Systems” (2013), ”Massive MIMO Networks: Spectral, Energy, and Hardware Efficiency” (2017) ochFoundations of User-Centric Cell-Free Massive MIMO (2021). Han förordar reproducerbarhet inom forskning och har gjort stora mängder simuleringskod öppet tillgänglig. Hans forskning behandlar MIMO-kommunikation, trådlös resursallokering, maskininlärning för kommunikation, statistisk signalbehandling och energieffektivitet. Han är redaktör för tidskriften IEEE Transactions on Communications sedan 2017,  onlineredaktör för IEEE Transactions on Wireless Communications sedan 2020 och redaktör för IEEE Signal Processing Magazine sedan 2021. Han har även varit gästredaktör för ett flertal specialnummer.

Han har forskat om MIMO-teknik i 17 år, hans artiklar har fått fler än 22000 citeringar och han är meduppfinnare på mer än 20 patentansökningar. Han har podcasten Wireless Future och en populär YouTube-kanal med samma namn. Han är IEEE Fellow, Wallenberg Academy Fellow, Digital Futures Fellow och SSF Framtidens forskningsledare. Han har belönats med Outstanding Young Researcher Award 2014 från IEEE ComSoc EMEA, Ingvar Carlsson Award 2015, Best Ph.D. Award 2016 från EURASIP, IEEE Marconi Prize Paper Award in Wireless Communications 2018 och 2022, EURASIP Early Career Award 2019, IEEE Communications Society Fred W. Ellersick Prize 2019, IEEE Signal Processing Magazine Best Column Award 2019,  Pierre-Simon Laplace Early Career Technical Achievement Award 2020, CTTC Early Achievement Award 2020 och IEEE ComSoc RCC Early Achievement Award 2021. Han är medförfattare till forskning som fått priser på konferenserna WCSP 2009, IEEE CAMSAP 2011, IEEE SAM 2014, IEEE WCNC 2014, IEEE ICC 2015 och WCSP 2017.

Länk till komplett: Curriculum vitae (CV)


Kurser

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (DA256X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (DA258X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå (DA246X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot programvaruteknik för distribuerade system, avancerad nivå (DA240X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datateknik, grundnivå (II142X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (EA256X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (EA258X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå (EA246X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA238X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå (II143X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom informationsteknik, grundnivå (IA150X), examinator | Kurswebb

Flerantennkommunikation (FIK3510), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande (II2202), lärare | Kurswebb

Mobila nätverk och tjänster (IK2560), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Radionät (IK2510), lärare | Kurswebb