IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp

Mobile Networks and Services

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TCOMM TIVNM för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:

 • Förklara grundläggande funktioner i mobila nät och kunna göra prestandaberäkningar.
 • Diskutera effekten av tillgången till prisvärda mobila tjänster och IoT i ett globalt samhälle.
 • Förklara arkitekturen av befintliga mobila och trådlösa nätverk och jämföra en nätverksarkitektur med en annan.
 • Beskriva de viktigaste nätverksprotokollen och applikationerna i nuvarande generationers mobilnät.
 • Förklara, i vid bemärkelse, miljö- och hållbarhets utmaningar för ICT-branschen. (Elektromagnetisk strålning, energi, begränsade naturresurser , miljöskadliga effekter, ekonomiska effekter (både infrastruktur och utrustning), ekonomiska och sociala effekter på samhället).
 • Visa sina kunskaper om mobila nätverk och tänster både muntligt och skriftligt.
 • Kunna följa den aktuella litteraturen, dvs. white papers, konferensbidrag och tidskriftsartiklar i området.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grunder i teletransmission, signalkodning, översikt av trådlös kommunikation.
 • Arkitektur för trådlösa LAN, PAN och BAN.
 • Arkitektur för nuvarande generationers mobilnät.
 • Mobila tillämpningar, Internet of Things (loT), och D2D kommunikation.
 • Hållbar utveckling och ICT.

Behörighet

IK1203 Nätverk och kommunikation, eller motsvarande kurs. 

Litteratur

C. Beard and W. Stallings. Wireless Communication Networks and Systems. Pearson Education, 2016 Selected papers. 

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Kommunikation

Examinator

Gerald Q Maguire Jr <maguire@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.