II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp

Research Methodology and Scientific Writing

Kursens syfte är att ge studenter teoretiska och praktiska färdigheter att planera, genomföra, analysera och presentera, oralt och skriftligen, en vetenskapligt uppgift inom området för informations- och kommunikationsteknik samt att ge insikter och kunskaper inom vetenskapliga metoder, etik och hållbar utveckling.

Kursens innehåll kan delas upp i tre delar där delarna är integrerade i ett slutgiltig arbete. De tre delarna är:

 • vetenskapligt skrivande
 • forskningsmetodik
 • vetenskaplig undersökning

Dessa tre delar examineras genom en projektplan, en metodbeskrivning och en vetenskaplig rapport samt en oppositionsrapport.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TIVNM för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10101

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Gerald Q Maguire Jr <maguire@kth.se>

 • Lärare

  Gerald Q Maguire Jr <maguire@kth.se>

  Henrik Boström <bostromh@kth.se>

  Konrad Tollmar <konrad@kth.se>

  Marina Petrova <petrovam@kth.se>

  Mihhail Matskin <misha@kth.se>

 • Målgrupp

  SAP-studenter

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 TIVNM för programstuderande

Lärandemål

Kursens syfte är att ge studenter teoretiska och praktiska färdigheter att planera, genomföra, analysera och presentera, oralt och skriftligen, en vetenskapligt uppgift inom området för informations- och kommunikationsteknik samt att ge insikter och kunskaper inom vetenskapliga metoder, etik och hållbar utveckling.

Detta innebär att efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • förklara och använda vetenskapliga metodologier och metoder samt tekniker för vetenskapligt skrivande och forskningsmetodik för att förbereda skrivandet av en vetenskaplig rapport och ett examensarbete.
 • genomföra utvärdering och evaluering med hjälp av metoder, förklara och ta ställning till resultaten samt ange och sammanfatta relaterat arbete.
 • tillämpa kunskaperna i rapportskrivning och forskningsmetodik och använda dessa för att författa en vetenskaplig rapport och oppositionsrapport.
 • identifiera och beskriva exempel på hållbarhetsaspekter relaterade till ICT-området.
 • muntligt samt skriftligt ge exempel på och förklara samhälliga- och etiska aspekter samt hållbar utveckling inom ICT-området.
 • genomföra opposition.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens innehåll kan delas upp i tre delar där delarna är integrerade i ett slutgiltig arbete. De tre delarna är:

 • forskningsmetodik
 • vetenskapligt skrivande
 • vetenskaplig undersökning

Dessa tre delar examineras genom en projektplan, en metodbeskrivning och en vetenskaplig rapport samt en oppositionsrapport.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, varav vissa är obligatoriska, seminarier vilka samtliga är obligatoriska samt laborationer.

Behörighet

Goda kunskaper i engelska språket och grundläggande kunskap om information och kommunikationsteknologi.

Rekommenderade förkunskaper

Goda kunskaper i engelska språket och grundläggande kunskap inom informations- och kommunikationsteknik.

Litteratur

Kurslitteratur kommer i huvudsak bestå av böcker och material, artiklar och verktyg, tillgängliga via Internet.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgifter, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Kommunikation

Examinator

Gerald Q Maguire Jr <maguire@kth.se>

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.