Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning vill förändra fosterövervakning vid födsel

Publicerad 2023-12-18

Forskare på KTH och KI vill minska risken för organsvikt hos barn under förlossning. Därför har man nu startat ett program, "Kontinuerlig lakatatmätning och förebyggande hypoxi under förlossningen".

Målet är att åstadkomma en kontinuerlig laktatmätning under förlossningen, vilket skulle innebära en helt ny teknik inom vården med potential att förändra fosterövervakningen i grunden, det skriver MedTechLabs.

I dag sker fosterövervakning med kardiotokografi (CTG) men den metoden har flera svagheter. De flesta foster uppvisar någon gång under förlossningen en påverkad hjärtfrekvens trots att de är väl syresatta. Idag används laktatprovtagning som ett komplement till CTG när denna är icke-normal, då tas ett blodprov kapillärt från fostrets hud och analyseras för mjölksyrenivån. Att i stället få en kontinuerlig laktatmätning under förlossningen skulle innebära en helt ny teknik med potential att förändra fosterövervakningen i grunden. Syrebrist vid födseln resulterar i dödsfall eller funktionshinder hos över 1 miljon spädbarn globalt varje år.

I programmet ska ett inbyggt system utvecklas som på ett kontinuerligt sätt mäter mjölkkoncentrationen där en sensor fästs på fostret. Initialt kommer forskarna Malin Holzmann, docent på Karolinska Institutet och Saul Rodriguez Duenas , universitetslektor på Kungliga Tekniska högskolan att utveckla en prototyp och därefter planeras djurstudier på fårfoster. Efter det kan mänskliga observationsstudier påbörjas.

Programmet beviljades av MedTechLabs styrgrupp i oktober 2023 och kommer att pågå under fem år med start i januari 2024.