Till innehåll på sidan

Avdelningen för kommunikationssystem

Avdelningen forskar och utbildar inom alla delar av området kommunikationssystem. Det inkluderar bland annat tekniska och ekonomiska aspekter av trådlöst nät, optiska kommunikationssystem och tjänster, fasta och mobila kommunikationssystem och kommunikationsrelaterade tjänster, artefakter och applikationer.

KTH Kista flyttar till KTH Campus

Verksamheten på KTH Kista kommer från och med vårterminen 2025 succesivt att flyttas till KTH Campus. Flytten ska ge forskare, lärare och studenter mer gemenskap, bättre resurser och närmare samarbete.

Läs mer om KTH Kistas flytt till KTH Campus (internwebben)

Träffa avdelningen

Senaste publikationerna

[2]
Z. Behdad, "Integrated Sensing and Communication in Cell-Free Massive MIMO," Licentiatavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-EECS-AVL, 2024:33, 2024.
[3]

Nyheter

Forskning bakom mobilmasters effektivitet – en av de mest välciterade

Forskningen bakom att använda mobilmaster med många små elektriskt styrbara antenner har hamnat på Clarivates årliga lista Clarivate Highly Cited Researcers 2023. – Det är naturligtvis väldigt rol...

Läs artikeln

Nytt helhetsgrepp behövs inom trådlös forskning

Utmaningarna inom industrin ökar när vi går mot ett digitaliserat samhälle där allt ska vara uppkopplat. Kampen om de sällsynta jordartsmetaller som behöver finnas i våra batterier hårdnar, frågan om ...

Läs artikeln

Emil Björnson tilldelades 2022 års Tage Erlander-pris

Kungliga Vetenskapsakademien har tilldelat professor Emil Björnson 2022 års Tage Erlander-pris i naturvetenskap och teknik.

Läs artikeln

Kalender